451 Vårklargjøring av seilbåt

Godkjent for 20–40 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kunne ta seilbåt med utenbordsmotor ut av vinteropplag på land og gjøre den klar for seilas på sjøen.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Brukere av mindre seilbåter. Fortrinnsvis sjøspeidere eller ungdom som er spesielt båtinteressert, men også voksne ungdomsledere/speiderledere som trenger mer kunnskap for å veilede ungdom.

Innhold

Lære om pakking, vedlikehold og klargjøring av opplagsutstyr, så det er klart til neste sesong. Lære hva som er viktig for at båten skal se pen ut og seile bra gjennom sesongen. Ha en grundig forståelse av hvilket fastmontert og løst utstyr som er spesielt viktig å kontrollere for å sikre trygg seilas gjennom sommeren. Få en forståelse av viktigheten av å bruke korrekt verneutstyr ved arbeid med bunnstoff og andre kjemikalier som kan gi helseskade.

• Planlegge vårklargjøring. Gå over materiell som trengs underveis. Organisere handling ved eventuelle mangler. Vaskemidler og vaskeutstyr, polish, skraper, grunning, bunnstoff og verneutstyr.
• Løsne og ta av vinterpressenning. Sjekke denne for skader og pakke den riktig for at den skal bli lett å montere ved neste vinteropplag. Organisere reparasjon om nødvendig. Lære om ulike pakkemetoder.
• Demontere stativ.
• Lagre opplagsutstyr systematisk slik at det er lett å finne frem og organisere til vinteropplag.
• Vaske båt grundig utvendig og innvendig og polere glatte overflater.
• Skrape løst bunnstoff og legge på nytt. Vurdere om områder må grunnes. Bruke riktig verneutstyr.
• Sjekke skroggjennomføringer og mulige lekkasjepunkter.
• Montere påhengsmotor. Koble til bensintilførsel og strøm.
• Gå over opplagskrybbe og lagre denne forsvarlig etter båtutsett med kranbil.
• Sjekke stående rigg for slitasje eller mangler. Gi beskjed til båtansvarlig. Skift ut slitte deler.
• Montere seil og løpende rigg.
• Montere løs elektronikk som f.eks VHF og AIS.
• Sjekke over løst utstyr og kompletter om nødvendig: Fortøyningsutstyr, verktøy, sikkerhetsutstyr.
• Se over sprayhood og kalesje, impregner og monter.
• Gå gjennom båtkontrolliste for å sikre at båten er klar og godkjent for seilas.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Båt som skal klargjøres. Nødvendig vedlikeholdsmateriell, aktuelt verneutstyr, kranbil til utsett, sjekkliste for båtkontroll.

Organisering og arbeidsmåter

• Veiledning med instruktør/lærer
• Gruppearbeid
• Praktisk trening/arbeid
• Deltakeren skal under veiledning av erfaren voksen delta aktivt i hele prosessen med vårklargjøring av seilbåt. Hver gruppe får ansvaret for å følge opp en båt gjennom hele prosessen.

Krav til lærer/instruktør

God kjennskap og erfaring med vårklargjøring av seilbåt.

Avsluttende prøve/eksamen

Gjennomgang av båtkontrollskjema for båten man har fulgt gjennom kurset. Bestått kurs ved godkjent båt. Instruktør, båtansvarlig eller godkjent båtkontrollør er sensor.

Utfyllende opplysninger

Bidra til bærekraftig utvikling ved å ta vare på utstyr og sikre lang levetid på dette gjennom grundig vedlikehold. Bidra til å skape gode holdninger i forhold til Helse, Miljø og Sikkerhet. Forberede mennesker på en trygg ferdsel på sjøen for å hindre fremtidige ulykker knyttet til dårlig vedlikehold av utstyr. Styrke demokratiet ved å trene på samarbeid og god kommunikasjon i en arbeidsgruppe.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.