450 Foredling av kanin

Godkjent for 4–10 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Hvordan foredle kaninkjøtt og de forskjellige muligheter som finnes. Formidle viktig resursbruk videre til neste generasjon.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kaninoppdrettere og andre intresserte

Innhold

Alt fra slakt, renksing, partering osv. Navnsette dei forskjellige parter, og hvordan dei best kan foredles. Sette opp flere alternativ om hvordan kaninkjøttet kan utnyttes

Det vil være praktisk fremvisning. Det skal vises og læres hvordan kanin skal flås, ta ut det som ikke kan brukes, samt partering og fordeling av hvilke stykke som kan brukes til hvilke. klargjøre og kverne til kjøttdeig, hva kan blandes inn osv.

Klargjøre og sette sammen meny til en kaninpølse. Fremlegges flere varianter, og hvordan disse skal stekes/kokes/grilles og det vil være info om tilbehør og sauser. Smaskprøver tilslutt.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Kurslærer(e) med erfaring og et langt liv med kanin. Nødvendig utstyr.

Organisering og arbeidsmåter

Praktisk undervisning i egnede lokale til dette formålet. Kurset anbefales over 3 kvelder

Krav til lærer/instruktør

Kunnskap og erfaring fra et langt liv med kanin.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.