449 Nyttevekster: Grunnkurs i nyttevekstkunnskap

Godkjent for 4–20 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset gir grunnleggende artskunnskap om utvalgte nyttevekster og hvordan de brukes. Man lærer kjennetegn for 10-12 ville matplanter og de vanligste giftplantene.

Gjennomgangen på hver plante dekker disse punktene:

 • Plantens morfologi (oppbygning og bladformer)
 • Økologi og voksesteder (eng, skog, skrotemark, strand, etc.)
 • Historikk og tradisjon om bruk (etnobotanikk)
 • Plukking og oppbevaring.
 • Bærekraftig sanking

Det er et mål at deltakeren etter kurset målrettet vil kunne lete opp og sanke nyttevekstene på en bærekraftig måte og bringe dem hjem uten kvalitetsforringelse.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset passer alle som er interessert i natur, planter og mat og krever ingen forkunnskaper.

Innhold

Kurset er for nybegynnere som vil lære mer om den spiselige naturen. Man lærer kjennetegn for 10-12 ville matplanter og de vanligste giftplantene. Planteutvalget vil ta utgangspunkt i plantene som presenteres i Grunnkurs nyttevekster, men vil tilpasses til sesong og sted for lokale kurs.

Gjennomgangen skal for hver plante dekke disse punktene:

 • Plantens morfologi (oppbygning og bladformer)
 • Økologi og voksesteder (eng, skog, skrotemark, strand, etc.)
 • Historikk og tradisjon om bruk (etnobotanikk)
 • Plukking og oppbevaring.
 • Bærekraftig sanking

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Innholdet i nettkurset «Grunnkurs nyttevekster» er basen for studieplanen, men uten at det krever at deltakerne har individuell tilgang. I kurset lærer du tolv av de nyttevekstene som er gode å starte med, og du blir også kjent med deres forvekslingsarter. Kurset tar i tillegg for seg de vanligste giftige plantene. Hver art blir grundig presentert med foto, beskrivelse og undervisningsfilm. Du får testet dine kunnskaper gjennom ulike quizer.

Her er noen flere aktuelle læringsressurser til kurset:

Alle bøkene kan kjøpes i NSNFs nettbutikk.

vår YouTube-kanal finner du mange filmer med informasjon om nyttevekster, blant annet nær 100 korte filmer om enkeltarter.

 

Organisering og arbeidsmåter

Studieplanen kan gjennomføres på to måter:

Teorikurs: Nyttevekstsesongen er kort og det er rasjonelt å jobbe med teorigrunnlaget uavhengig av sesong. Man kan derfor tilby et selvstendig opplegg med nettbaserte forelesninger

rundt nettkurset «Grunnkurs nyttevekster». Det passer med 3-4 nettmøter á 1,5 timer.

Feltkurs: Dette er den tradisjonelle måten å gjennomføre grunnkurs på. Man lærer best ved å kjenne, lukte og smake på plantene ute i naturen. Ekskursjoner kan kombineres med noe forelesning innendørs.

Mange arrangerer dette kurset om våren fordi plantene da er på sitt mest typiske og beste, men det er ingenting i veien for å jobbe med plantemateriale fra sommer- eller høstsesongen også.

Ønsker du mer flere ideer til hvordan du kan gjennomføre kurs? NSNF har laget en kort veiledning med generelle råd til foreninger og kursholdere.

Krav til lærer/instruktør

Lærer/instruktør må være utdannet nyttevekstkyndig.

Avsluttende prøve/eksamen

Kurset har ingen avsluttende prøve.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.