449 Nyttevekster: Grunnkurs i nyttevekstkunnskap

Godkjent for 10–20 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet med kurset er å lære å kjenne de vanligste viltvoksende grønne matplantene, deres dobbeltgjengere og viktige giftplanter. Kurset skal også gi en introduksjon til hvordan disse plantene har vært brukt gjennom tidene. 

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppen er personer med interesse for naturen og hvordan vi bruke rdet som vokser der. Kurset krever ingen forkunnskaper.

Innhold

Kurset skal i størst mulig grad være praktisk, der du lærer kjennetegn på et utvalg ville nyttevekster. Men det krever at du også går litt inn i botanikken, for å være sikker på at du plukker riktig plante.
Den botaniske hoveddelen blir en gjennomgang av kjennetegn på utvalgte bladgrønnsaker og planter til krydder- og te.
I tillegg skal du gjennom disse temaene:
• Plantenes morfologi (generell bygning og bladformer)
• Litt om botanisk systematikk
• Historikk og tradisjon, såkalt etnobotanikk.
• Bruk av flora og andre bøker
• Om økologi og voksesteder (eng, skog, skrotemark, strand)
• Generelt om plukking og oppbevaring.
• Bærekraftig sanking og biomangfold
Det er viktig at kursleder etter ekskursjonene går gjennom og demonstrerer artene som er funnet.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Det utgis stadig nye bøker om mat av ville vekster. Mange slike bøker har et kort liv i bokhandelen og man må ofte lete litt for å få tak i dem. Søk på biblioteket og i større nettbokhandler for å finne fram.

Anbefalt grunnbok er NSNFs kompendium: Grønne, ville nyttevekster i Norge (Torkelsen, Edvardsen, Kolstad og Bøe), NSNF 2021. Kompendiet bestilles på Soppognyttevekster.no/nettbutikk

Alternativt kan man bruke en eller flere av disse bøkene:

• Plukk selv: sanketips og oppskrifter fra veikant, skog og skjærgård/Trond Svendgård (Cappelen Damm 2018)

• Norges spiselige planter og bær: vilt, vakkert og velsmakende fra tidlig vår til sen høst/ Edle Catharina Norman; Sofie Grøntvedt Railo. (J.M. Stenersens forlag 2015)

• Spiselige ville vekster/Anna-Else Torkelsen og Hermod Karlsen (Vigmostad-Bjørke 2017)

• Velsmakende ville vekster/Anna-Else Torkelsen og Hermod Karlsen (Vigmostad-Bjørke 2018)

Organisering og arbeidsmåter

Veiledning med instruktør/lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
NSNF søker i sine kurs å få en pedagogisk god blanding av teori (forelesninger og demonstrasjoner) og praksis (feltarbeid, ekskursjoner og aktiv artsbestemmelse). Kurset vil derfor bruke flere læringsmetoder:

• Ekskursjoner med sanking
• Forelesninger og veiledning i felt
• Demonstrasjon med fysisk materiale av slekter og arter og deres bladformer, røtter og blomster

Kurset kan organiseres som kveldssamlinger og/eller helgesamlinger. Mange arrangerer dette kurset om våren fordi plantene da er på sitt mest typiske og beste, men det er ingenting i veien for å jobbe med plantemateriale fra sommer- eller høstsesongen også.

Krav til lærer/instruktør

Kursleder må ha bestått Prøve for nyttevekstkyndige eller ha tilsvarende kunnskap om botanikk generelt og nyttevekster spesielt.

Avsluttende prøve/eksamen

Det vil ikke være noen avsluttende prøve

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.