448 Menneske og molda

Godkjent for 4–30 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære å spille på lag med naturen og ta vare på den viktige molda.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som føler ansvar for å ta vare på naturen og molda, og som ønsker å utnytte mold på en forsvarlig måte. Det kreves ingen forkunnskaper.

Innhold

Deltakerne skal se verdien av å bygge biologisk mangfold, mold og natur ved å å lære om:

 • Å tilfører molda mangfold med organisk materiell slik som naturen selv gjør det (stikkord her er kompost/biokull)
 • Verdien av permanent jorddekke
 • Dyrke mangfold framfor monokultur
 • Minimere bruk av mekanisk bearbeidelse av molda
 • Minimere bruk av kjemikaler, satse på hardføre vekster
 • Jordvern, verdien av mikroorganismer, bakterier, virus.
 • Ta begrepet bærekraftig på alvor og gjøre det til vårt i hverdagen
 • Vårt forhold til naturressurser
 • Beredskapshagen
 • Vekster med godt rotsystem, som bedre utnytter ressursene i jorda

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Foredraget «Menneske og molda» ved professor Dag Jørund Lønning
Foredrag om beredskapshage/alternative dyrkningsmetoder
Jordboka I og jordboka II av professor Dag Jørund Lønning
Kompostboka av professor Dag Jørund Lønning
Levende matjord av Øystein Haugerud
Beredskapshagen av Marie Nordrum

Organisering og arbeidsmåter

Foredrag
Ekskursjon i beredskapshage
Studiesirkel
Diskusjoner

Erfaringsutveksling med personer som har interesse/erfaring i temaet

Krav til lærer/instruktør

Foreleser med god kompetanse om temaene.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve eller eksamen

Utfyllende opplysninger

Vi går inn i en tid der det kan bli matmangel i verden. Vi må lære oss å spille på lag med naturen, ikke bryte ned og ødelegge den viktige molda. Alle har opplevd at en pandemi kan sette hele verden ut av funksjon, hva kan vi lære av dette? Under pandemi har vi opplev knapphet på mange varer, priser fyker i været, alle kanaler som til nå har vært vår trygghet settes ut av spill. Hver og en må ta ansvar, naturen er ikke en selvfølge lenger. Vi må lære at menneske og mold må spille på lag, vi må begynne å tenke nytt, ta tilbake gamle dyrkingsmetoder. Med enkle grep kan vi alle gjøre noe som etter hvert vil monne mye og som vil gi generasjoner som kommer etter oss levelige kåre. Insekter har blitt kraftig redusert både i antall og arter, fugler blir det færre og færre av, klimaendringer får store konsekvenser for hele kloden.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.