445 Fagkurs: Lær trær (Dendrologi)

Godkjent for 4–20 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 20 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal etter kurset kunne benytte flervalgs bestemmelsesnøkler for norske løvtrær i vinter- og/eller sommerdrakt. . Deltakerne skal kunne litt om de forskjellige treslagenes egenskaper som materiale til husgeråd og redskaper (etnologi) og brennverdi.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset er beregnet på alle som har interesse for å lære om natur og bruk av naturmateriale.

Kurset krever ingen forkunnskaper.

Innhold

Innholdet består av to deler:

Del 1 går på ettervinteren og konsentrerer seg om å kjenne igjen treslagene ut fra bark, knopper og vekstform. Bestemmelsesnøkkel basert på knoppene og deres plassering blir gjennomgått og utlevert deltakerne.

Del 2 går om sommeren og nå ser vi på blader og vekstform. Bestemmelsesnøkkel basert på bladform blir gjennomgått og utlevert deltakerne.

Både sommer og vinter blir det gjennomgått og fortalt om bruk og egenskaper til de forskjellige treslagene vi lærer om.

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Bestemmelsesnøkler for vinter- og sommerkurset må produseres, gjerne ut fra de lokale forhold, men bør inneholde mulighet for gjennomgang av minimum 15 arter. Nøklene må suppleres av foto/tegninger av knopper (plassering på kvisten og utseende) og blader.

Her er noen ressurser man kan ta utgangspunkt i:

Olav Balle: Løvtrær om vinteren (teksthefte med illustrasjoner)

Bestemmelsesnøkkel for trær i vinterdrakt

Bestemmelse av trær ut fra blad

Bladformer for norske løvtrær

Organisering og arbeidsmåter

Kurset kan gjennomføres som et samlet kurs med del 1 (vinter) og del 2 (sommer), eller man kan gjennomføre det som to separate kurs.

Kurset gjennomføres utendørs.

Ønsker du mer flere ideer til hvordan du kan gjennomføre kurs? NSNF har laget en kort veiledning med generelle råd til foreninger og kursholdere.

Krav til lærer/instruktør

Kursleder må ha god kunnskap om biologi generelt og dendrologi spesielt, samt om etnobotanisk bruk av norske trær.

Avsluttende prøve/eksamen

Kurset har ingen avsluttende prøve.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.