444 NF Grunnkurs bre

Godkjent for 40–50 timer  |  minst 4 deltakere  | 

Læringsmål

Etter fullført kurs skal deltakeren

 • ha en grunnleggende forståelse i stegjernsteknikk og kunne praktisere dette.
 • være i stand til å praktisere trygg ferdsel på bre og bratt snø, sammen med andre med tilsvarende erfaring.
 • være i stand til å praktisere taulagsrutiner på is og snødekt bre.
 • være i stand til å orientere seg på bre og ta hensiktsmessige veivalg.
 • være i stand til å tenke konsekvens og ha fokus på sikerhet.
 • kunne plassering av sikringsmidler på is og på snø, og kunne enkel kameratredning.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppe

 • Alle som ønsker å lære seg grunnleggende kunnskaper og teknikker innenfor brevandring. 

Forkunnskaper

 • Ingen forkunnskaper kreves, men kursmalen tar utgangspunkt i at deltakerne har alminnelig god utholdenhet og fjellerfaring. Deltakere bør være minst 16 år. Dette er et grunnleggende nybegynnerkurs.

Innhold

 De obligatoriske modulene i NF grunnkurs

 • Stegjerns- og bevegelsesteknikk på is
 • Utstyr, knuter og inndeling i taulag
 • Taulagsrutiner på is
 • Taulagsrutiner på snø
 • Snøbakketeknikk
 • Redning fra sprekk
 • Orientering
 • Brelære
 • Sikkerhet
 • Etikk, miljø og historie
 • Kursavslutning

Valgfrie moduler NF grunnkurs

 • Førstehjelp
 • Ferdsel på ski på snødekt bre

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

NF Kursmaler

Metodesett

 • Metodesett bre og klatring, DNT fjellsport Bergen, 2008

Lærebok

 •  Breboka, håndbok i brevandring, utgitt av DNT fjellsport 2008

Aktuelle turer og områder

 • Breføreren, ruter til og fra forskjellige breområder, utgitt av DNT Fjellsport

Risikoanalyse

 • Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester, utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i 2007 (ISBN 978-82-7768-102-3), er et hefte som demonstrerer et praktisk og enkelt verktøy for risikoanalyser.

Organisering og arbeidsmåter

Kurset gjennomføres med en variasjon av teori og praktisk øving i relevant terreng. Alle timer er med instruktør/lærer. Det skal være maksimum 5 deltakere pr. instruktør.

Krav til lærer/instruktør

Kurset kan holdes av alle arrangører med NF godkjenning. Instruktørene på kurset skal minimum være kvalifisert som NF breinstruktør 1.

Avsluttende prøve/eksamen

Felles gjennomgang og oppsummering ved kursslutt.

Utfyllende opplysninger

Dene studieplanen er utarbeidet av DNT. NF står for Norsk Fjellsportforum.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.