443 Turleder - Planlegge fellestur

Godkjent for 12–15 timer  |  4–40 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltaker være rustet til å planlegge og gjennomføre en fellestur i DNT, som turleder. Deltaker skal også:

 • ha forståelse og kunnskap om hvordan en frivilligdreven turmodell fungerer
 • vite hvor man finner all nødvendig informasjon
 • ha forståelse og kunnskap om vilkår for deltakere på fellestur i DNT

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle aktive sommer- og vinterturledere som skal planlegge og gjennomføre en fellestur i fjellet. 

Innhold

 • Gjennomføring av idémyldring
 • Rutiner for bestilling av overnatting på hytter for en gruppe
 • Innhold i en turbeskrivelse
 • Vilkår for deltakelse
 • Opplæring i Sherpa (nettside)
 • Turplanlegging
 • Terreng- og veivalg
 • Risikovurdering av turer og aktiviteter
 • Etterarbeid

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

 • Turlederboka, DNT
 • https://www.dntoslo.no/turer-ved-frivillige

Organisering og arbeidsmåter

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid og diskusjon
 • Rollespill
 • Demonstrasjon

Krav til lærer/instruktør

Kjenne godt til medlemsforeningen og deres tilbud, samt være svært godt kjent med rutiner for planlegging av fellesturer i DNT. 

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.