442 Surfekurs

Godkjent for 4–8 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Grunnleggende kunnskap om surfing

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som har lyst til å prøve/begynne med surfing. Passer fint for deltagere som aldri har prøvd surfing og deltagere med lite erfaring. Deltagerne må kunne svømme.

Innhold

Bli trygg med surfebrettet og vannet

Lære å ri bølgene

Innføring i forskjellige surfeteknikker

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Surfebrett og bølger (egnet strand)

Organisering og arbeidsmåter

Kurset bør bestå av overveiiende del praktisk undervisning og med mulighet for deltagerene til å utvikle ferdighetene sine på egenhånd, helst med mulighet for å få individuell veiledning.

Kursinstruktør har frihet til å undervise som den føler er gunstig, tilpasset deltakerne.

Krav til lærer/instruktør

Både god kontroll på surfebrettet og gode svømmeegenskaper.

Kunne livreddende førstehjelp

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen

Utfyllende opplysninger

Studieplanen ble opprinnelig laget for N4HAs Aktivitetshelg 2021, men kan brukes av alle.

Fokus bør være på å lage en arena der unge voksne kan oppnå ferdigheter som de ellers ikke hadde fått, samt sosial inkludering.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.