441 Villmark

Godkjent for 4–16 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 15 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om samspillet mellom mennesker og villedyr, samt matlaging ute i det fri.

  • Lære om urtidens dyr, nemlig moskusen.
  • Lære om ferdsel i høyfjellet.
  • Lære bålmat.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

16 år og eldre som er interesert i naturen og dens ville dyr.

Innhold

Dovrefjell er det eneste stedet i Norge, og ett av få steder i verden, hvor du kan oppleve moskus. En fullvoksen moskusokse kan veie 450 kilo, og den kan løpe i 60 km/t. Det kan ikke vi. Derfor har vi med oss en guide som vil sørge for at sikkerheten er ivaretatt slik at vi får god tid til å studere og fotografere den majestetiske kongen av Dovrefjell. I tillegg til å se etter rein og forskjellige fuglearter.

Samtidig skal vi legge til rette for å lære og lage mat på bål med råvarer fra ville dyr.

Samlingen vil i all hovedsak handle om de ville dyrene vi har rundt oss, og deres historie.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

  • Kikkert og guide
  • 4H Norges friluftslivshefte "Ut på tur"

Organisering og arbeidsmåter

En helg med fjelltur og matlaging

Krav til lærer/instruktør

Moskusguide

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.