440 Instruktørkurs Alpint - Trinn 1

Godkjent for 70 timer  |  4–10 deltakere  |  inntil 25 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Etter fullført kurs skal kandidaten ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter som gjør ham eller henne i stand til å praktisere som instruktør eller trener for nybegynnere i norske skiskoler og idrettslag. Kandidaten skal ha kunnskap om de pedagogiske grunnprinsippene for instruksjon nybegynnere på ski, og ha kjennskap til de tekniske grunnprinsippene for skikjøring. Gjennom kurset skal kandidaten tilegne seg kunnskap innen sikkerhet når det gjelder ferdsel i preparerte løyper, skadeforebygging og førstehjelp. Gjennom kurset skal kandidaten tilegne seg ferdigheter på ski som gjør ham eller henne i stand til trygt å ta med en gruppe nybegynnere.

Etter fullført kurs skal kandidaten:

 • være bevisst på de tekniske grunnprinsippene ha tilstrekkelig kunnskap om øvelser for de enkelte tekniske grunnprinsippene
 • forstå skivettreglene og være bevisst på betydningen av skadeforebyggende arbeid
 • ha innblikk i de krav og forventninger som stilles til en skiinstruktør og trener
 • Kandidaten skal kunne anvende de tekniske grunnprinsippene for å undervise en gruppe barn eller nybegynnere på ski.

Etter fullført kurs skal kandidaten:

 • være bevisst på egen skikjøring i forhold til de tekniske grunnprinsipper og kunne anvende hensiktsmessige øvelser for en gruppe nybegynnere
 • kunne vurdere hvilke øvelser som er hensiktsmessige ut i fra nivå på elevene
 • kunne vise et godt øvingsbilde på dette nivået
 • kunne anvende prinsippene fra positiv praktisk veiledning (PPV) i selvstendig undervisning og være bevisst på sin lederrolle.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppe:

 • alle som ønsker å bli instruktør for alpinski for nybegynnere på skiskole, kurs eller likenende. 

Krav til deltaker:

 • Minimum fylle 16 år det året kurset holdes
 • Ha gode egenferdigheter på alpinski

Innhold

Del 1 – 15 timer

 • Forberedelse (online kurs på Canvas og «Treneløypa»)
 • Bestått teori del 1 test før del 2.

Del 2 – 35 timer 4 dager kurs på snø med instruksjon.

 • Egenferdighet/teknikk
 • Freestyle/park
 • Sikkerhet/førstehjelp
 • Undervisning/praksis (med eksamen/vurdering)

Del 3 – 20 timer 3 dager etterarbeid på snø og online

 • Egenferdighetstrening - opplasting av video (ferdighetseksamen) Vurderes av kursholder.
 • Teorieksamen (online på Canvas)

I tillegg gjelder følgende ferdighetskrav til deltaker (etter endt kurs):

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Organisering og arbeidsmåter

Kurset gjennomføres med en variasjon av teori, egenstudie og praktisk øving i alpinbakke.  Deltaker må selv stille med ski, bekldening og hjelm som er egnet for alpinkjøring. 

Merk: dette kurset kan også tilpasses instruktørkurs for snowboard på samme nivå. 

Krav til lærer/instruktør

Krav til instruktør:

 • Fullført trinn 3 ISIA stamp godkjenning.
 • Deltatt på kursholderseminar de siste 24 månedene.

Avsluttende prøve/eksamen

Del 1: Hele teoridelen må bestås for å kunne gå videre til del 2
Del 2: Det blir slutteksamen siste dag hvor elev for å prøve seg i praksis for resten av gruppen og vil testes i stoffet som har vært relevant under denne delen.
Del 3: Deltaker skal både levere inn en ferdighetsfilm som skal godkjennes av kursholder, og bestå en teorieksamen på canvas.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.