439 Fersking i fjellet

Godkjent for 25–30 timer  |  4–10 deltakere  |  inntil 15 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Fersking i fjellet skal gi kompetanse, trygghet og inspirasjon, slik at deltakerne kan gå på fjelltur sommerstid på egenhånd.

Kurset skal gi kunnskap, selvtillit og motivasjon til å legge ut på hytte til hytte-turer i fjellet. Etter endt kurs skal deltaker kunne vurdere, planlegge og gjennomføre trygge hytte til hytte-turer på sommerstid, på egenhånd. 

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Det stilles ingen krav om turerfaring eller kompetanse fra fjellturer, men deltakerne bør være i normal god form, kunne stille med noe personlig utstyr, og kunne bære sin egen ryggsekk med personlig utstyr. Det er en fordel å ha deltatt på ferskingkurs i friluftsliv (i nærmiljøet) tidligere, eller at man har tilsvarende kompetanse.

Innhold

 • Om Den Norske Turistforening
 • Turbekledning, tursko og sekk
 • Kart og kompass
 • Hytterutiner i DNT
 • Allemannsretten
 • Mat på tur
 • Sikkerhet på tur
 • Fjellbålet
 • Skilt og merking
 • Turplanlegging

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Deltakerhefte og kursmal for kursleder.

Organisering og arbeidsmåter

 • Kurset går over 3 dager på tur i fjellet, i tillegg til et introduksjonsmøte på 3 timer i forkant. 
 • Kurset gjennomføres som en fjelltur med innlagt undervisning underveis.
 • Benytt et område med T-merkede stier, og det anbefales å bruke selvbetjente og ubetjente DNT-hytter.
 • Ca. 1 uke før fjellturen holdes en introduksjonssamling innendørs, som en forberedelse til turen.

Krav til lærer/instruktør

2 kursholdere er anbefalt. Det bør stilles krav om at kursinstruktører har god erfaring med fjellturer sommerstid og har gjennomført sommerturlederkurs eller har tilsvarende kompetanse. Kursholdere bør ha gjennomført DNTs ambassadørkurs, og ha evne til å formidle på et grunnleggende nivå.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.