437 Honning: Sensorikk og smak

Godkjent for 4–6 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Innføring i sensorikk og smak av honning og trening i å beskrive honningens kvaliteter.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Birøktere, både nybegynnere og mer erfarne. Kurset kan også passe for alle med interesse for mat og matkvalitet. Det stilles ingen krav til forkunnskaper.

Innhold

Forberedelse til sensorikk
• Tempere honningen
• Glass, skje og notater
• Luktfritt rom, ro

Gjennomføring
Duft
• førsteinntrykk, intensitet, lengde
Smak
• sødmeintensitet, sødmekarakter
• intensitet, karakter
• ettersmak
• konsistens
• fargevurdering

Tema for diskusjon i gruppe (r)
• Hvorfor beskrive honning
• Hva er en god honning
• Finnes det nye bruksområder for honning
• Er det aktuelt å høste sortshonninger i vårt område
• Skal vi arrangere kåring av beste honning i vårt område
• Deltakelse i NM i honning

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Video med innføring i hvordan man gjennomfører en sensorisk vurdering. (29 min)

Skjema: Sensorisk skjema: Aroma (duft)

Skjema: Sensorisk heksagon, smak/aroma  (smak)

Stikkord til sensorisk vurdering, med noen av de mest særpregede honningene.

Video med fasit for tre vanlige norske honninger m.fl.

Organisering og arbeidsmåter

Veiledning med kursleder.

Smaking og egen vurdering.

Diskusjon i gruppe(r)

Krav til lærer/instruktør

God organiseringevne og entusiasme for honning og eller smak.

Avsluttende prøve/eksamen

Det er ingen avsluttende prøve. Deltakere som har deltatt i minimum 3/4 av kurset vil få et bevis på gjennomføringen.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.