435 Prøvelederkurs for stående fuglehunder

Godkjent for 4 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet for kurset er å sette deltakerne istand til å inneha rollen som prøveleder, herunder å planlegge og lede jaktprøver for stående fuglehunder. 

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppen for kurset er personer som ønsker å bidra i klubben sin som prøveleder. 

Innhold

Prøveleder rollen og prøveleder oppgaver

Jaktprøvereglementet

Praktisk arbeid både før, under og etter avholdelse av Jaktprøve. 

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

FKF prøveleder håndboka

FKF Jaktprøvereglementet

 

 

Organisering og arbeidsmåter

En kurskveld med gjennomgang av alle temaer ifht. prøverollen. 

Instruksjon med lærere. (Forelesning).

Diskusjon.

Krav til lærer/instruktør

Erfaring fra prøvelederrollen gjennom mange jaktprøver og apportprøver for fuglehunder. 

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve. 

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.