434 Oppformering av stauder fra frø

Godkjent for 4–8 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal etter endt kurs kunne så, prikle og stelle småplanter av stauder før utplanting.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som ønsker å lære å lage sine egne stauder fra frø, og ingen forkunskaper er påkrevd.

Innhold

 • Hvor får vi tak i frø til stauder?
 • Lære elementær kunnskap om frø og behandling av disse før såing. 
 • Når skal frøene sås for best spiring?
 • Hvordan sjekker vi spireevne?
 • Kuldebehandling, bløtgjøring eller lett sliping.
 • Hva slags jord skal vi bruke når vi sår?
 • Temperatur, lys, vann og dekke for spiring.
 • Prikling og potting.
 • Stell av småplanter, lys, temperatur, og eventuelt gjødsling.
 • Herding og utplanting.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

En som har god erfaring med såing av stauder deler sin kunnskap med studiesirkelens deltagere. Dette kan foregå ved fysisk møte, eller over nett.  Fremgangsmåtene demonstreres, og forklares, og kan om mulig gjøres felles. 

Bok: Dyrk enkelt av Maria Berg Hestad, Skald forlag.

Organisering og arbeidsmåter

Studiesirkelen starter med diskusjon om hva en ønsker å dyrke frem, og hvor en får tak i frø til disse plantene. Har noen frø fra planter i egen hage, eller må frø kjøpes, og hvor selges frø til stauder.

Forelesning og diskusjon om prosessen før såing.

Demonstrasjon eller gruppen kommer sammen og sår.

Demonstrasjon eller gruppen kommer sammen og prikler det som har spirt, og diskuterer prosessen fra frø til prikleferdige småplanter.

Diskusjon angående utplanting, og gjerne besøk i en eller flere hager, om smittevernet tillater. En kan også besøke hager over nettet.

 

Krav til lærer/instruktør

En som har erfaring med frøformering av stauder.

Avsluttende prøve/eksamen

Det er ikke avsluttende eksamen, men har flere fått til mange planter, er det hyggelig å dele planter med de andre i studiesirkelen, og på denne måten spre mangfold også av planter.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.