433 Hjernetrim for hunden

Godkjent for 4–16 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære hvorfor det er viktig å gi hunden mental stimulanse. Kurset vil ha fokus på innlæring av ulike aktiviseringsøvelser som triks, selvkontroll, spor og hvordan en kombinerer og bygger på disse slik at hunden stadig blir utfordret mentalt

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle hunder og hundeeiere som har gått på valpekurs eller har trent egen hund. Kurset er spesielt egnet for dem som "bare har hund".

Innhold

På kurset skal deltakerne lære innlæring av triks (mellom annet snurre, gå slalom, hopp) targetøvelser, øvelser for selvkontroll, lære å legge enkelt spor og kombinere øvelsene for å gjøre det mer utfordrende for hunden.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Freestyle - å danse med hunder -Merete Andersen

Klikkertrening for din hund - Morten Egtvedt og Cecilie Køste

Lek med meg - Christina Sondermann

Organisering og arbeidsmåter

Studieplanen er laget for kurs over 2 dager med økter på mellom 5 og 6 timer. Hver økt består av praktisk trening, og læringsteori mellom de praktiske treningsøktene.

Det er også mulig å organisere kurset på andre måter.

Krav til lærer/instruktør

NKK trinn 1 instruktør med erfaring fra trening på mental stimulans.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.