432 Bruk av mikroskop

Godkjent for 4–8 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Å kunne mikroskopiere prosesser i landbruksproduksjonen.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målbruppen er bønder med behov/interesse for å mikroskopiere prosesser i landbruksproduksjonen

Innhold

Gjennom praktisk bruk skal elevene lære seg å bruke mikroskop. Innstillinger, forarbeid med materiale som skal undersøkes. Tolking av resultater.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Mikroskop

Organisering og arbeidsmåter

Praktisk kurs i klasserom. Kurset arrangeres med lærer. Elevene får tildelt mikroskop eller kan ta med eget mikroskop. Praktisk bruk vil bli demonstrert og øvd på.

Krav til lærer/instruktør

God erfaring med bruk av mikroskop.

Avsluttende prøve/eksamen

nei

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.