431 Politikkskolering

Godkjent for 4–16 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

• Bygge kompetanse om EU- og EØS-politikk.
• Gi kunnskap for å kunne drive politisk påvirkning og organisatoriske tiltak.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Medlemmer og tillitsvalgte i Nei til EU.
Ingen forkunnskaper nødvendig.

Innhold

• Introduksjon om dagens status i EU-spørsmål
• EØS-regelverk
• Landbrukspolitikk
• Klimapolitikk
• Aksjonsplanlegging
• Andre særskilte tema

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Neitileu.no

Organisering og arbeidsmåter

• Gruppearbeid
• Diskusjon
• Studiesirkel (uten lærer)

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.