429 SSS - Styre- og stabssamling

Godkjent for 4–30 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om styreansvar og arbeid i styret. Samt lære hverandre å kjenne.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Styret og ansatte i Nei til EU

Innhold

• Opplæring i medlemsregisteret - hvordan fungerer det og hva en har myndighet til å gjøre. Hva kan fylkeslagene gjøre selv?
• Gjennomgang av Nei til EUs pengeflyt
• Opplæring i programmer for utlegg og reiser - hvordan bruke applikasjonene
• Opplæring i momskompensasjon – Hva trengs av dokumentasjon etter årsmøtene?
• Gjennomgang av Nei til EUs logoer og visuelt
• Gjennomgang av de ulike sosiale mediene Nei til EU er tilgjengelige på, samt retningslinjer for disse
• Gjennomgang av retningslinjene for trygg organisasjon og rutiner ved varsling
• Gjennomgang av årshjul
• Politisk innledning, eksternt eller internt
• Gjennomgang av sentrale arrangementer
• Gjennomgang av strategi for året
• Opplæring i styreansvar og arbeidsrett
• Opplæring i hvordan styremedlemmer arbeider i Nei til EU
• Hvordan skrive saker
• Hvordan fungerer styremøtene
• Hvordan kommunisere med administrasjonen
• Gjennomgang og opplæring i utvalg og mandat

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

neitileu.no
Retningslinjer for sosiale media
Nei til EUs retningslinjer for trygg organisasjon
Organisasjonshåndbok
Vedtekter

Organisering og arbeidsmåter

• Veiledning med instruktør/lærer
• Instruksjon med lærer
• Demonstrasjon
• Praktisk trening/arbeid
• Foredrag

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.