428 Gaffelrigg - Grunnkurs seiling med gaffelrigg

Godkjent for 4–36 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 20 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Grunnleggende ferdigheter i seiling med gaffelrigg. 

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle. Trenger ingen forkunnskaper

Innhold

Dagskontroll av rigg samt gjøre båt sjøklar. Heising av seil, reving, sikring av seil, mann overbord-øvelse.

Utføre enkel kontroll av rigg og bli kjent med nødprosedyrer/utstyr ombord

Heise seil og seile alle vinkler på vinden.

Reve seil og berge seil.

Legge til kai for motor eller seil.

Utføre seilas i løpet av kurset i samarbeid med resten av kursdeltakerne

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Båt med gaffelrigg

Flytevester til alle

Organisering og arbeidsmåter

Teori, praktisk sjekk av båten, og seilas med gaffelrigget båt

Krav til lærer/instruktør

Båtførerprøven eller høyere sertifikat

Erfaring med seiling og nødmanøver med aktuell båt.

Utfyllende opplysninger

Kurset er ment å være en introduksjon til seiling med tradisjonsbåter og øke interessen for eldre båter og sjøspeiding.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.