427 Foredling av frukt og bær

Godkjent for 4–16 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om foredlingsmetoder av frukt og bær, lage saft og syltetøy, og gjennom innføringen/kunnskapen vekke interessen for dette.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

4H-ere i alderen 12- 19 år. 

Ingen forkunnskaper trengs for å delta.

Innhold

Innføring i:

- Ulike foredlingsmetoder av frukt og bær

-Lære om hygiene

-Lage saft, syltetøy og gelè

- Smake på ulike sorter av frukt og bær

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Eksisterende læremateriell på skole og internett

     

 

Organisering og arbeidsmåter

- Veiledning med instruktør/ lærer

- Instruksjon med lærer

- Gruppearbeid

- Diskusjon

- Demonstrasjon

- Praktisk trening/ arbeid

Krav til lærer/instruktør

Erfaring innen matlaging, frukt og bær, safting og sylting

Avsluttende prøve/eksamen

Alle deltagere får lage de ulike produktene, og kurset avsluttes med felles måltid der deltagerne og instruktøren får smake de ulike produktene som er laget.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.