426 Motorsagkurs

Godkjent for 15–40 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kursdeltaker skal lære sikre felle- og kvisteteknikker. Sikkerhet og sikkerhetsregler. Deltakerne skal få innblikk i et aktuelt hogstopplegg, og hvordan et planlagt hogstopplegg bidrar til at utkjøringen kan skje på en sikker og hensiktsmessig måte. Ved å lære sikre arbeidsmetoder og effektiv arbeidsteknikk forebygges yrkes- og belastningsskader.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom 15 til 30år

Innhold

Hogst med motorsag - 15 timer
Kurset er tilpasset skogeierens arbeidsoppgaver og utfordringer.

 • Sikkerhetsregler ved arbeid med motorkjedesag.
 • Riktige og sikre felle- og kvisteteknikker.
 • Bruk av arbeidsbenker.
 • Sikkerhet og bruk av et hogstopplegg, tilrettelagt for uttransport.
 • Nedtaking av fastfelte trær og sikker bruk av hjelpeutstyr.
 • Kapping av stammer i spenn.
 • Flerbrukshensyn
 • Riktig verneutstyr, bruk og vedlikehold.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Motorsag

Vernebukse

Hjelm med visir

Vernestøvler

Organisering og arbeidsmåter

Teori og praksis fordelt over minst 15timer med sertifisert kursholder

Krav til lærer/instruktør

Sertifisert kursholder

Avsluttende prøve/eksamen

For den som skal ta kurs i vindfallhogst kreves at et kurs som dette er gjennomført på forhånd.

Kurset gir dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av motorkjedesag for denne type arbeidsoppgaver, i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.