425 Konservering av høstens grøde

Godkjent for 4–16 timer  |  minst 4 deltakere  | 

Læringsmål

Deltakere skal lære om ulike sorter frukt, bær og grønnsaker, og hva hver enkelt sort krever.

Deltakerne skal lære om utstyr som brukes i konserveringen, og hvordan bruke utstyret gjennom teori og praksis.

Deltakere skal lære ulike teknikker som gjør konservering hygenisk, effektiv og gir resultat av høy kvalitet som kan lagres lenge.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle med tilgang til frukt, bær og/eller grønnsaker i en hage.

Ingen forkunnskaper kreves.

Innhold

1. Gjennomgang sorter (f.eks. ulike bær, ulike eplesorter), kunnskapsdeling om hvordan best utnytte ulike sorters kvaliteter.

2. Gjennomgang utsyr (f.eks eplekutter og eplepresse) og hvordan det brukes sikkert og effektivt.

3. Praksis (f.eks. at deltakerne presser egne epler).

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Relevant utstyr for valgte frukt, bær eller grønnskaer (f.eks. eplekutter og presse, saftekjeler, krukker til fermentering, syltetøyglass, glassflasker, kjeler til sterilisering osv.).

Gyldedals store kokebok, eller tilsvarende gammel kokebok brukt på husmorskole.

https://www.nibio.no/tema/mat/plantegenetiske-ressurser/nytteplanter-i-norge/hagebruksplanter/fruktsorter/eple

https://www.nibio.no/tema/mat/plantegenetiske-ressurser/nytteplanter-i-norge/hagebruksplanter/fruktsorter/plomme 

https://www.nibio.no/tema/mat/plantegenetiske-ressurser/nytteplanter-i-norge/hagebruksplanter/gronnsakssorter

https://www.nibio.no/tema/mat/plantegenetiske-ressurser/nytteplanter-i-norge

Organisering og arbeidsmåter

Teori og praksis, se innhold.

Krav til lærer/instruktør

God kunnskap om det som konserveres og erfaring med bruk av utstyr.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.