424 Summende hager

Godkjent for 4–16 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal lære hvordan de skaper en hage som legger til rette for å tiltrekke pollinerende insekter. Herunder hvilke planter de først og fremst bør satse på. Hvilke blomsterplanter som har tilgjengelig pollen, og hvilke planter som bør unngås. Hva slags busker og trær tiltrekker seg pollinerende insekter. Og hvordan insekthotell/humlehotell fremme trivselen for pollinerende insekter.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppa er hagedyrkere som ser verdien av pollinerende insekter i hagen - og i naturen. Ingen andre krav til forkunnskaper.

Innhold

Teori om verdien av pollinerende insekter og om livsvilkår for disse, med spesiell vekt på humler

Erfaringsdeling fra egne hager

Diskuterer synspunkter som kommer fram i Carsons bok Den tause våren

Drøfte innholdet i Hageselskapets lenke www.summendehager.no. 

Lage humlehotell og insektshotell

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Hageselsakpets nettside www.summendehager.no

Bøker: Solveig Nessa, Solveigs staudebok

Rachel Carson: Den tause våren

Litt snekkerutstyr for å lage humlekasser

Organisering og arbeidsmåter

1. Kursleder starter hver kveld med en liten presentasjon av teori. Deltakerne kommer med innspill og diskuterer.

2. Praktisk utforming av humlehotell og insektshotell

Krav til lærer/instruktør

To typer instruktør: Den ene har generelle hage- og insektskunnskaper. Den andre er snekkerkyndig. Begge typene er representert her.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.