421 Bonsai - En innføring

Godkjent for 4–40 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Grunnleggende ferdigheter i bonsai, en kombinasjon av teknikker for å kunne gro og forme et tre, hvor målet er å lage en realistisk illustrasjon av naturen.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som har interesse i hage og ønsker å lære bonsai.

Innhold

Tema

Bonsai-stiler

Valg av potter

Yamadori, finne emner i naturen

Kategorier av Bonsai

- Løvfellende

- Nåletrær

- Tropiske (innendørs)

Beskjæring/trimming

Gjødelsbruk og vanning

Bruk av wire

Ompotting for å skape god rot-struktur

Terapi for sjelen (Gleden av å fordype seg i et tema og se utvikling)

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Bonsaihefte - en introduksjon til Bonsai skrevet på norsk av Marius Foss

Organisering og arbeidsmåter

Dette kurset kan både gjennomføres fysisk og på nett.

Studieplanen er opprinnelig laget for 4 samlinger a 2-3 timer hver gang, og to 2 workshop (2 helger a 6 timer hver)

Krav til lærer/instruktør

Gode kunnskaper om, og erfaring med bonsai

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende eksamen

Utfyllende opplysninger

Studieplanen er originalt laget for 4 samlinger a 2-3 timer hver gang, og to 2 workshop (2 helger a 12 timer)

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.