420 Fellefangst av mink

Godkjent for 25–30 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Å kunne fange mink i lokale vassdrag ved å sette opp minkfeller og å røkte disse på egenhånd

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Nye og eksisterende jegere som ønsker å lære mer om uttak av mink i elver og bekker, for å drive med fangst av mink ved bruk av feller.

Innhold

Kurset er en detaljert innføring i fangst av mink i lokale vassdrag. Studieplanen er spesielt rettet mot ungdom som har gjennomført jegerprøven. At de kan bli selvstendig nok til sette opp feller, og røkte disse på egenhånd.

Samling 1

Timer med lærer: 4
Tema:
Innføring i fellefangst
Stikkord:
Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentaer, instrukser og avtaler. Veileder M-520.
Minkens biologi.
Hvor finner vi/fanger vi mink?
Åtevalg, lukteåte, luktbildet.
Valg av felletyper, kamuflasje av oppsett.
Arbeidsform og gjennomføring:
Teori samling, forelesning.

Samling 2
Timer med lærer: 4
Tema:
Praktisk innføring i fellefangst
Stikkord:
Hvordan sette opp feller?
Praktisk trening under veiledning ved vassdrag.
Arbeidsform og gjennomføring:
Demonstrasjon av oppsett av feller. Praktisk trening med veiledning.
Problemstillinger:
Valg av beste sted for oppsett. Sikkert oppsett med tanke på egensikkerhet og uønsket bifangst.

Samling 3
Timer med lærer: 4
Tema:
Røkting av feller.
Stikkord:
Se over fangstplasser og diskutere erfaringer.
Arbeidsform og gjennomføring:
Røkting av oppsatte feller gjennom sesongen.

Samling 4
Timer med lærer: 4
Tema:
Røkting av feller.
Stikkord:
Se over fangstplasser og diskutere erfaringer. Se hvordan forandringer skjer etter at snøen kommer.
Arbeidsform og gjennomføring:
Røkting av oppsatte feller gjennom sesongen.

Samling 5
Timer med lærer: 5
Tema:
Behandling av fangst.
Stikkord:
Flåing, skraping og rensing, tørking av skinn på tane.
Arbeidsform og gjennomføring:
Kurset er delt opp i 2 timer med teori / undervisning, og tre timer med egen praktisering i flåing og skraping (med veileding).

Samling 6
Timer med lærer: 4
Tema:
Behandling av fangst.
Stikkord:
Etterbehandling av tørkede skinn. Innføring i Oslo skinnauksjoner sine ønsker for bedre kvalitet på skinn.
Arbeidsform og gjennomføring:
Kurset er delt opp i 1 time med teori / undervisning, og tre timer med egenpraktisering (med veiledning).

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

John S. Opdahls: Fangst og feller
Jakt og fangst av mink NJFF.
https://www.njff.no/jakt/Last ned sider for jakt skyting og hund/Last ned jakt/Jakt og fangst av mink (POD).pdf

Organisering og arbeidsmåter

Veiledning med instruktør/lærer
Gruppearbeid
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Instruktør og en erfaren fangstmann som kursholder.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.