4190 Fargelære om kaninrasenes fargeanlegg, genetikk og forståelse av genkoder og symboler

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

At kaninoppdrettere skal lære mere om fargeavl og genetikk

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kaninoppdrettere

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Fargelære og genetikk: Introduksjon + Del 1: Viltfarget, otter, ensfarget. G - locus. Del 2: D-locus og den blå fargen.

Stikkord
Hva skiller de tre fargene med G-locus. D-locus og blå kombinasjoner

Arbeidsform og gjennomføring
I gruppe med lærer

2. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Del 3: C-locus og den brune fargen. Del 4: B-locus og den gule fargen herunder japanertegning.

Arbeidsform og gjennomføring
I gruppe med lærer

3. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Del 5: A-locus. Hvordan virker dette? Herunder chinchilla, zobel, russer, hvit rødøyd

Arbeidsform og gjennomføring
I gruppe med lærer

4. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Del 6: Hvit blåøyd. Kappetegning. Del 7: Oppsummering av kurset, evaluering av kurset og overlevering av kursbevis

Arbeidsform og gjennomføring
I gruppe med lærer

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

En god stor skriveblokk med linjer, samt blyant og kulepenn.
Fargeserier som har gått som serier i Tidsskrift for kaninavl. Dette kurset er utarbeidet av Sølvi Lysfjord og lokallag/foreninger må få tilsendt Power Point-filen i god tid før kurset igangsettes, da dette trenger litt planlegging.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Lærer eller instruktør bør ha kjennskap til fargeforståelse og genetikk.

Avsluttende prøve/eksamen

Eventuelt en gjennomgang av de spørsmål og oppgaver som har vært stilt, og om hvor problemene var størst.

Utfyllende opplysninger

En har behov for en PC på hver kurskveld, da kurset er lagt opp som undervisning hvor alt er lagt inn i et Power Point-program. Da kurset er basert på bruks av PC, og for noen kanskje er litt krevende, vil det svare seg at gruppen ikke er så stor, ca maks 6 personer pluss lærer. I tillegg må hver kursdeltaker ha en god blokk med linjeark, hvor alle oppgaver og svar skal noteres.