4190 Fargelære om kaninrasenes fargeanlegg, genetikk og forståelse av genkoder og symboler

Mål

At kaninoppdrettere skal lære mere om fargeavl og genetikk

Målgruppe

Kaninoppdrettere

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

En har behov for en PC på hver kurskveld, da kurset er lagt opp som undervisning hvor alt er lagt inn i et Power Point-program. Da kurset er basert på bruks av PC, og for noen kanskje er litt krevende, vil det svare seg at gruppen ikke er så stor, ca maks 6 personer pluss lærer. I tillegg må hver kursdeltaker ha en god blokk med linjeark, hvor alle oppgaver og svar skal noteres.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Fargelære og genetikk: Introduksjon + Del 1: Viltfarget, otter, ensfarget. G - locus. Del 2: D-locus og den blå fargen.

Stikkord

Hva skiller de tre fargene med G-locus. D-locus og blå kombinasjoner

Arbeidsform og gjennomføring

I gruppe med lærer

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Del 3: C-locus og den brune fargen. Del 4: B-locus og den gule fargen herunder japanertegning.

Arbeidsform og gjennomføring

I gruppe med lærer

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Del 5: A-locus. Hvordan virker dette? Herunder chinchilla, zobel, russer, hvit rødøyd

Arbeidsform og gjennomføring

I gruppe med lærer

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Del 6: Hvit blåøyd. Kappetegning. Del 7: Oppsummering av kurset, evaluering av kurset og overlevering av kursbevis

Arbeidsform og gjennomføring

I gruppe med lærer

Litteratur/materiell for deltakerne

En god stor skriveblokk med linjer, samt blyant og kulepenn.

Krav til lærer/instruktør

Lærer eller instruktør bør ha kjennskap til fargeforståelse og genetikk.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Fargeserier som har gått som serier i Tidsskrift for kaninavl. Dette kurset er utarbeidet av Sølvi Lysfjord og lokallag/foreninger må få tilsendt Power Point-filen i god tid før kurset igangsettes, da dette trenger litt planlegging.

Opplegg for evaluering

Eventuelt en gjennomgang av de spørsmål og oppgaver som har vært stilt, og om hvor problemene var størst.