419 Sjøpeff - Patruljeførerkurs for sjøspeidere

Godkjent for 20–30 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Å kunne lede en sjøspeiderpatrulje, med spesiell vekt på planlegging av møter og turer.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Sjøspeidere og speidere med interesse for sjøspeiding.
Må være fylt 14 år ved kursstart.
Erfaring som patruljefører eller assistent er en fordel.

Innhold

Kurset skal gjøre deltakerne bedre forberedt til å lede en sjøspeiderpatrulje, særlig med tanke på planlegging av møter og turer. Dette oppnås ved å gjøre deltakerne bevisst på hva som kreves for å planlegge en tur, og hvordan de bruker treningsprogrammet på tur. Samt å gjennomføre en patruljetur.

Kursdeltagerne samles første dag og man blir kjent med deltagerne. Det gjøres en forventningsavklaring fra kursledere og deltagere. Deltagerne lærer om Sikkerhet på tur, peff. og ass. sin rolle, verdigrunnlag og speidermetoden. Speiderne skal bruke kart og andre hjelpemidler til å planlegge omfattende seilas de neste dagene. Overnatting i båt (5 timer)

Neste dag skal speiderne bruke det de har lært og forberedt dagen før til å gjennomføre en seilas med innlagte poster med både praktiske og teoretiske oppgaver. Overnatting et sted i skjærgården i båt. (10 timer)

Siste dag skal det øves og konkurreres i seilkunnskap og seiling. Evaluering og utdeling av diplom/merke (7 timer)

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

- Kursmanus
- Kursbeskrivelse
- Sikkerhet på tur-hefte
- Kursplan
- Kursbevis – Peff 2
- Båtførerbevisboka
- Riktig Seiltrim
- Diverse printet materiale

Organisering og arbeidsmåter

- Veiledning med instruktør/lærer
- Instruksjon med lærer
- Forelesning
- Gruppearbeid
- Diskusjon
- Demonstrasjon
- Praktisk trening/arbeid

Noe teoretisk instruksjon/demonstrasjon, gruppesamtale og gruppearbeid. Mesteparten av kurset er praktiske øvelser og erfaring hvor de teoretiske læringsmål er innbakt.

Krav til lærer/instruktør

Sjøspeiderleder/ledertrener med erfaring og gode kunnskaper om seiling og ledelse

Avsluttende prøve/eksamen

Ved gjennomført kurs får deltageren Peff 2 merke, diplom og Sjøpeffmerke

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.