4189 Kaninoppdrett

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne vil få kunnskap om kaninoppdrett, og dele erfaringer om dette.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Tilsluttede medlemmer og andre som er interessert i kanin og avl/oppdrett

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Bursystemer, foring og stell

Stikkord
- Utebur eller innebur (i stall/garasje/skur)
- Størrelser på forskjellige typer bur
- Fôringstider
- Typer fôr
- Fôrings- og vannsystemer
- Vekt (oppfølging av det enkelte dyr)
- Rengjøring
- Strø

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning, evt. også praksis, som f.eks. stallbesøk

2. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Parring og fødsel

Stikkord
- Tid for paring
- Omparing - Sammensetning av avlsdyr
- Størrelse på bur for hu med kull
- Føde-/reirkasse
- Tilsyn
- Kontroll av unger
- Avvenning
- Merking
- Drektighetsproblemer
- Nytt kull (hvor mange kull pr hu)

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning. Eventuelt også "praksis", slik som f.eks. stallbesøk.

3. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Utstilling

Stikkord
- Uttak av hvilke dyr som skal påmeldes
- Påmelding (gjennomgang av forskjellige typer blanketter)
- Forberedelse
- Etter utstillingen

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning, eventuelt også

4. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Sykdommer

Stikkord
- Magesyke (avføringsproblemer)
- Snue
- Rennende øyne
- Midd/uttøy i pelsen
- Labbesår
- Annet (andre problemer)
- Behandling

5. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Oppdretters sammenligninger

Stikkord
- Likheter og forskjeller
- Hva kan forbedres?
- Annet

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning og diskusjon

6. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Spørsmål og svar

Stikkord
- Oppsummering
- Evaluering

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

bur, fôr

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Styret/kursleder velger ut f.eks. innledere/forelesere for hver samling, evt. for de forskjellige tema

Utfyllende opplysninger

Kurset kan for eksempel gå over 6 kvelder (2 timer hver kveld, inkl. pauser)