4180 Kaninstandard - ny nordisk.

Mål:

Opplæring i bruk av den nye standarden.

Målgruppe:

Medlemmer av Norsk kaninavlsforbund/oppdrettere.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Ny, nordisk kaninstandard.

Stikkord:

Presentasjonen av standarden, ny rase, farge, alminnelige utstillingsregler, klasseinndeling ved eksteriørbedømmelse.

Arbeidsform:

Grupper

Problemstillinger:

Diskutere betydningen av de ulike regler.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Ny, nordisk kaninstandard.

Stikkord:

Klasseinndeling ved eksteriørbedømmelse. Nasjonale bestemmelser og premieringsregler. Eksteriørbedømmelse - alminnelige bestemmelser.

Arbeidsform:

Plenum og grupper.

Problemstillinger:

Diskutere betydningen av de forskjellige reglene.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Ny, nordisk kaninstandard.

Stikkord:

Eksteriørbedømmelse, alminnelige bestemmelser.

Arbeidsform:

Plenum og grupper.

Problemstillinger:

Eksteriørbedømmelse.

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Ny, nordisk kaninstandard.

Stikkord:

Praktisk øvelse i eksteriørbedømmelse. Bedømmelseskort

Arbeidsform:

grupper

5. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Ny, nordisk kaninstandard.

Stikkord:

Gjennomgang av den praktiske øvelsen. Gjennomgang av de enkelte kaninraser.

Arbeidsform:

Plenum og grupper.

Problemstillinger:

Eksteriørbedømmelse.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Boken "Ny, nordisk kaninstandard".

Krav til lærer/instruktør:

Alminnelig godt kjennskap til kaninstandarden.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering: