4180 Kaninstandard - ny nordisk.

Godkjent for 8–16 timer  |  5–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Opplæring i bruk av den nye standarden.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Medlemmer av Norsk kaninavlsforbund/oppdrettere.

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Ny, nordisk kaninstandard.

Stikkord:
Presentasjonen av standarden, ny rase, farge, alminnelige utstillingsregler, klasseinndeling ved eksteriørbedømmelse.

Arbeidsform:
Grupper

Problemstillinger:
Diskutere betydningen av de ulike regler.

2. samling
TmL: 3
Tema:
Ny, nordisk kaninstandard.

Stikkord:
Klasseinndeling ved eksteriørbedømmelse. Nasjonale bestemmelser og premieringsregler. Eksteriørbedømmelse - alminnelige bestemmelser.

Arbeidsform:
Plenum og grupper.

Problemstillinger:
Diskutere betydningen av de forskjellige reglene.

3. samling
TmL: 3
Tema:
Ny, nordisk kaninstandard.

Stikkord:
Eksteriørbedømmelse, alminnelige bestemmelser.

Arbeidsform:
Plenum og grupper.

Problemstillinger:
Eksteriørbedømmelse.

4. samling
TmL: 3
Tema:
Ny, nordisk kaninstandard.

Stikkord:
Praktisk øvelse i eksteriørbedømmelse. Bedømmelseskort

Arbeidsform:
grupper

5. samling
TmL: 4
Tema:
Ny, nordisk kaninstandard.

Stikkord:
Gjennomgang av den praktiske øvelsen. Gjennomgang av de enkelte kaninraser.

Arbeidsform:
Plenum og grupper.

Problemstillinger:
Eksteriørbedømmelse.

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

Boken "Ny, nordisk kaninstandard".

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Alminnelig godt kjennskap til kaninstandarden.