418 Skipskokk

Godkjent for 30–40 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Å kunne ta det fulle ansvaret for mat på seiltur.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Sjøspeidere og andre speidere med interesse for sjøspeiding.
Det kreves kunnskap tilsvarende "Byssegutt" for å ta kurset.

Innhold

Kurset startes i forkant av speidertur med teori, planlegging, innhenting av oppskrifter, beregning av matmengde og innkjøp. Under selve turen skal man ha et overordnet ansvar for matlaging og organisering av dette.

- Planlegg en variert kost for en patrulje på tur i minst tre dager.
- Sett opp en liste over nødvendig bysseutstyr for en slik tur.
- Tilbered og server et måltid med minst to varmretter for minst fem personer på en båttur.
- Du skal vise ferdighet i å organisere matlaging og renslighet under matstell.
- Tilbered minst fem varmretter.
- Lag brun saus, hvit saus og jevninger og kok grønnsaker.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Kokebøker
Oppskrifter og tips fra nettet

https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/skipskokk

Organisering og arbeidsmåter

Veiledning med instruktør/lærer
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Studiesirkel (delvis med lærer)
Samtidig elektronisk kommunikasjon

Krav til lærer/instruktør

Lærer må være engasjert og ha interesse for emnet.

Avsluttende prøve/eksamen

Ved gjennomført speidertur og alle delmål oppfylt tildeles NSF sitt "skipskokk" merke

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.