417 Byssegutt

Godkjent for 30–40 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Grunnleggende ferdigheter i matlaging, oppbevaring av mat, og behandling av kjøkkenutstyr på en båt.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Sjøspeidere og andre speidere med interesse for sjøspeiding. Ingen spesielle forkunnskaper kreves.

Innhold

3-delt forløp

Diskusjon og undervisning om hygiene og fornuftige matretter å lage på tur. Gjennomgang og trening på bruk av forskjellige kokemuligheter slik at det er godt kjent.

Planlegging av mat og drikke på en speidertur. Sjekke oppskrifter og beregne mengde etter deltagerantall. Innkjøp.

Gjennomføring av matlaging og servering på en speidertur. 3 måltider daglig gjennom en uke.

Tema
- Krav til hygiene som stilles under tur og tokt med båt.
- Hvordan en beskytter seg mot smittsomme sykdommer på tur med båt.
- Hvordan holde orden på matvarer og bysseutstyr på en overnattingstur med speiderbåt. Samt hvordan vaske opp ordentlig på turen.
- Hvordan behandle kokeapparat riktig, og hvilke forsiktighetsregler som må følges ved bruk av kokeapparater i båt.
- Hvordan brann som er forårsaket av kokeapparat slukkes.
- Hvordan tilberede et brødmåltid for en patrulje på båttur.
- Hvordan lage kakao og te, koke poteter og tilberede pulversuppe/posesuppe.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Bøker om mat på tur.
Diverse nettsider.

https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/byssegutt

 

Organisering og arbeidsmåter

Veiledning med instruktør/lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Engasjement for mat og hygiene.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen test/eksamen, men hvis kurset gjennomføres tilfredsstillende tildeles NSF sitt sjøspeidermerke "Byssegutt"

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.