416 Fagkurs: Introduksjon til tang og tare

Godkjent for 4–20 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet er å bli kjent med de vanligste artene av tang og tare som vokser langs Norges kyst og få kunnskap om deres plass i havets økologi. Du lærer trygg og bærekraftig sanking av ressursene og hvordan du kan bruke råvarene som næringstilskudd og smakstilsetning på kjøkkenet.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som ønsker kunnskap om tang og tare og hvordan man sanker og bruker disse råvarene.

Kurset krever ingen forkunnskaper.

Innhold

Kursets innhold vil variere med hvor i landet det holdes og når på året det skjer. Det er fornuftig å bygge opp læringen rundt de artene man faktisk finner og bruke mindre tid på andre.

Man kan legge opp til en introduksjon i starten, enten på nett eller i et kurslokale. Men det gir ofte bedre læring og er mer effektivt å ta teorien innlemmet med aktivitetene på ekskursjonen, i hvert fall på kortere kurs.

Aktuelt innhold for kurset:

 • De vanligste artene
 • Funksjon og nytte
 • Voksested
 • Trygg og bærekraftig sanking
 • Fornybar ressurs og miljøfaktorer
 • Nyttig utstyr for sanking
 • Næringsinnhold
 • Behandling og lagring
 • Bruk av tang og tare som næringstilskudd / smakstilsetning

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

NSNFs gratisbrosjyre «Tang og tare i hverdagsmaten» gir en enkel innføring i fagstoffet. Den kan også bestilles fra NSNFs nettbutikk i pakker á 25 kopier.

Ting med Tang har også gode oversikter med arter og annet relevant innhold rundt kurset.

På Soppognyttevekster.no finner du mange oppskrifter med tang og tare på oppskriftssidene.

Organisering og arbeidsmåter

Kurset gjennomføres best som en ekskursjon i strandkanten, eventuelt med en teoretisk introduksjon i forkant på nett.

Legg om mulig ekskursjonen til tidspunktet med maksimal fjære. Det finner du på Tidevann.no eller Kartverkets havnivåtjeneste.

Det er viktig at man har mulighet til å komme et godt stykke ned i havet langs strandkanten. En deltaker eller kursleder som kan fridykke gir veldig god tilgang til råvarer, men høye vadere er ofte tilstrekkelig.

Ønsker du mer flere ideer til hvordan du kan gjennomføre kurs? NSNF har laget en kort veiledning med generelle råd til foreninger og kursholdere.

Krav til lærer/instruktør

Kursleder må ha god kunnskap om det aktuelle materialet og håndverksteknikken.

Avsluttende prøve/eksamen

Kurset har ingen avsluttende prøve. 

Utfyllende opplysninger

Lenke til eksempel på kursprogram:

https://porsanger.soppognyttevekster.no/arrangementer/digital-kurs-kunnskap-om-bruk-av-tang-og-tare-med-ting-med-tang/

https://risken.soppognyttevekster.no/arrangementer/tang-og-tare-for-nybegynnere/

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.