416 Tang og tare for nybegynnere

Godkjent for 4-12 timer  |  4-30 deltakere

Mål, læringsmål

Grunnleggende kunnskap om tang og tare, trygg og bærekraftig sanking, fornybar ressurs og miljø.
Bruk av tang og tare som næringstilskudd / smakstilsetning.

Målgruppe og forkunnskaper

Alle som ønsker kunnskap om tang og tare, sanking og bruk.

Kursinnhold

Kurset er tredelt.
1 Teori, evt nettundervisning (2 t)
• De vanligst artene
• funksjon og nytte
• voksested
• viktige hensyn
• trygg og bærekraftig sanking
• fornybar ressurs og miljø
• nyttig utstyr
• Næringsinnhold
• behandling og lagring
• bruk av tang og tare som næringstilskudd / smakstilsetning.
2 Ekskursjon sanking i sjøkanten (4 t)
3 Oppfølgingssamling, evt på nett (2 t)
• Spørsmål
• Tips
• Erfaring

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid
 • Samtidig elektronisk kommunikasjon

Lenker til eksempler på kursprogram

https://porsanger.soppognyttevekster.no/arrangementer/digital-kurs-kunnskap-om-bruk-av-tang-og-tare-med-ting-med-tang/

Krav til lærer/instruktør

Artskunnskaper om alger og gode formidlingsevne

Læringsressurser

Tang og tare i hverdagsmaten - et opplæringshefte for nybegynnere fra Norges sopp- og nyttevekstforbund

https://drive.google.com/file/d/1shkAXIZ_R1ri94ycgZSbHZ0gGCJIkRie/view

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.