416 Fagkurs: Introduksjon til Tang og tare

Godkjent for 4–16 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Grunnleggende kunnskap om tang og tare, trygg og bærekraftig sanking, fornybar ressurs og miljø. Bruk av tang og tare som næringstilskudd / smakstilsetning.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som ønsker kunnskap om tang og tare, sanking og bruk.

Innhold

1 Teori, evt nettundervisning (2 t)

• De vanligst artene
• funksjon og nytte
• voksested
• viktige hensyn
• trygg og bærekraftig sanking
• fornybar ressurs og miljø
• nyttig utstyr
• Næringsinnhold
• behandling og lagring
• bruk av tang og tare som næringstilskudd / smakstilsetning.

2 Ekskursjon sanking i sjøkanten (4 t)

3 Oppfølgingssamling, evt på nett (2 t)
• Spørsmål
• Tips
• Erfaring

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Tang og tare i hverdagsmaten - et opplæringshefte for nybegynnere fra Norges sopp- og nyttevekstforbund

https://drive.google.com/file/d/1shkAXIZ_R1ri94ycgZSbHZ0gGCJIkRie/view 

Organisering og arbeidsmåter

Veiledning med instruktør/lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Samtidig elektronisk kommunikasjon

Krav til lærer/instruktør

Artskunnskaper om alger og gode formidlingsevne

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve/eksamen

Utfyllende opplysninger

Lenke til eksempel på kursprogram:

https://porsanger.soppognyttevekster.no/arrangementer/digital-kurs-kunnskap-om-bruk-av-tang-og-tare-med-ting-med-tang/

https://risken.soppognyttevekster.no/arrangementer/tang-og-tare-for-nybegynnere/

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.