414 Helse hos hund

Godkjent for 4-16 timer  |  4-32 deltakere

Mål, læringsmål

Kunnskap om hva som påvirker helsen og levealderen hos akutell rase
Kjenne de vanligste helseproblemene i rasen og arveligheten på disse
Kjenne metoder for å kartlegge problemer
Forstå avlsmessige begreper som innavlsgrad, forfedretap, arvbarhet og nedarvingsmåter
Grunnleggende genetikk

Målgruppe og forkunnskaper

Eiere av hund av bestemt rase, og andre med interesse for helse- og avlsarbeid for denne rasen.

Kursinnhold

Sykdommer som typisk forekommer for rasen, og som gir utfordringer for levetid og avlsarbeidet.

Arvegang og arvelighet på sykdommer.

Måter å kartlegge sykdommer; tester, DNA, databasearbeid.

Levealder: Hvordan kan man jobbe for å øke levealder i rasen. (Hvis aktuelt)

Hundeavl og avlsverdier

Genetikk: Genetisk variasjon, arvelære

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Instruksjon med lærer
  • Gruppearbeid
  • Demonstrasjon
  • Praktisk trening/arbeid
  • Samtidig elektronisk kommunikasjon

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

God kompetanse på aktuell rase

Læringsressurser

Kompendier, databaser, studier og undersøkelser som er relevant for temaet

Kvalifiserende/test/eksamen

Ingen

Eventuelle merknader

Kurset tilpasses den aktuelle rasen.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.