414 Helse hos hund

Godkjent for 4–16 timer  |  4–32 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Få kunnskap om hva som påvirker helsen og levealderen hos akutell rase
Lære om de vanligste helseproblemene i rasen og arveligheten på disse
Lære om metoder for å kartlegge problemer
Forstå avlsmessige begreper som innavlsgrad, forfedretap, arvbarhet og nedarvingsmåter
Grunnleggende genetikk

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Eiere av hund av bestemt rase, og andre med interesse for helse- og avlsarbeid for denne rasen.

Innhold

- Sykdommer som typisk forekommer for rasen, og som gir utfordringer for levetid og avlsarbeidet.
- Arvegang og arvelighet på sykdommer.
- Måter å kartlegge sykdommer; tester, DNA, databasearbeid.
- Levealder: Hvordan kan man jobbe for å øke levealder i rasen. (Hvis aktuelt)
- Hundeavl og avlsverdier
- Genetikk: Genetisk variasjon, arvelære

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Kompendier, databaser, studier og undersøkelser som er relevant for temaet

Organisering og arbeidsmåter

Veiledning med instruktør/lærer. Instruksjon/forelesning med lærer. Digitale forelesninger med lærer. Gruppearbeid. Demonstrasjon. Praktisk trening/arbeid.

Krav til lærer/instruktør

God kompetanse på aktuell rase

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve/eksamen

Utfyllende opplysninger

Kurset tilpasses den aktuelle rasen. En god del av kurset kan gjerne holdes digitalt for å inkludere forelesere fra utlandet, og for å nå ut til flere deltagere.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.