413 Kunnskapsbygging i egen organisasjon

Godkjent for 4–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal øke sine kunnskaper om aktuelle politiske og organisatoriske emner som er viktige for organisasjonen, slik at de i større grad kan bidra aktivt i samfunnsdebatten og lagsarbeidet.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Medlemmer av NBS
Ingen krav til forkunnskaper

Innhold

Innledning om valgt tema.
Spørsmål, utdypninger, debatt.

Kurset tar sikte på å behandle inntil 5 tema á 2-4 timer
Innledning, spørsmål, debatt kan gjennomføres felles for flere ringer, og følges opp med videre diskusjon og studiearbeid lokalt.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Innleder velger/lager presentasjonsmateriell etter behov.
Bør kunne deles elektronisk.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Innleder må kjenne temaet han/hun skal presentere, og kunne utdype og svare på spørsmål i etterkant av innlegget.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve/eksamen

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.