413 Kunnskapsbygging i egen organisasjon

Godkjent for 4-20 timer  |  4-15 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakerne skal øke sine kunnskaper om aktuelle politiske og organisatoriske emner som er viktige for organisasjonen, slik at de i større grad kan bidra aktivt i samfunnsdebatten og lagsarbeidet.

Målgruppe og forkunnskaper

Målgruppe: Egne medlemmer
Ingen krav til forkunnskaper

Kursinnhold

Innledning om valgt tema.
Spørsmål, utdypninger, debatt.

Kurset tar sikte på å behandle inntil 5 tema á 2-4 timer
Innledning, spørsmål, debatt kan gjennomføres felles for flere ringer, og følges opp med videre diskusjon og studiearbeid lokalt.

Arbeidsmåte

  • Forelesning
  • Diskusjon
  • Studiesirkel (uten lærer)
  • Studiesirkel (delvis med lærer)
  • Samtidig elektronisk kommunikasjon

Lenker til eksempler på kursprogram

Se "Kursinnhold"

Krav til lærer/instruktør

Innleder må kjenne temaet han/hun skal presentere, og kunne utdype og svare på spørsmål i etterkant av innlegget.

Læringsressurser

Innleder velger/lager presentasjonsmateriell etter behov.
Bør kunne deles elektronisk.

Kvalifiserende/test/eksamen

Ingen.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.