4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 2020

Mål

Gjennom studiearbeidet skal bønder og småbrukere få innsikt i Jordbruksavtalen og den stadig pågående debatten rundt dette temaet, slik at de kan få større mulighet til å være med på å påvirke prosessene som leder til sluttresultatet i jordbrukspolitikken.

Målgruppe

Bønder og småbrukere

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Dette er et forslag til hvordan studieopplegget for Jordbruksoppgjøret kan gjøres. For mer utfyllende tekst og opplegg, se fullstendig studiehefte på http://www.smabrukarlaget.no

1. samling

Timer uten lærer: 4

Tema

Jordbruksforhandlingene

Stikkord

Utvekslingstrekk i norsk jordbruk 2008-2018
Jordbruksforhandlingene 2019
* Jordbruksavtalen - hva forhandler vi om?
* Tilbakeblikk på jordbruksforhandlingene 2019
* Prioriteringer?

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering

Problemstillinger

Spørsmål til tema finnes i studieheftet "Foran Jordbruksforhandlingene 2020" s.15 som ligger på http://www.smabrukarlaget.no

2. samling

Timer uten lærer: 4

Tema

Jordbruksforhandlingene

Stikkord

Jordbruksforhandlingene 2020
* Jordbrukets selvforsyningsgrad
* Mjølk
* Tak på dyretall og areal

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering

Problemstillinger

Spørsmål til tema finnes i studieheftet "Foran Jordbruksforhandlingene 2020" s. 27 se http://www.smabrukarlaget.no/sfiles/1/55/5/file/studieheftet-2019-.pdf

3. samling

Timer uten lærer: 4

Tema

Jordbruksforhandlingene

Stikkord

Inn på tunet
Markedssituasjonen for viktige jordbruksprodukter

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering

Problemstillinger

Spørsmål til tema finnes i studieheftet "Foran Jordbruksforhandlingene 2020" s. 28, s.29 og s. 33 på http://www.smabrukarlaget.no

4. samling

Timer uten lærer: 4

Tema

Jordbruksforhandlingene

Stikkord

Klimagassutslipp for jordbruket
* Klimaavtalen mellom Staten og jordbruket
* Aktuelle klimatiltak på gården for å redusere utslippene fra jordbruket

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering

Problemstillinger

Spørsmål til tema finnes i studieheftet "Foran Jordbruksforhandlingene 2019" og i vedlagt pdf. fil http://www.smabrukarlaget.no/sfiles/1/55/5/file/studieheftet-2019-.pdf

Litteratur/materiell for deltakerne

Kurset er basert på heftet "Foran Jordbruksforhandlingene 2020" s.41. Heftet får du fra NBS. Det kan lastes ned fra hjemmesiden http://www.smabrukarlaget.no eller ring 22005910. Du kan også få heftet tilsendt på E- post ved å kontakte post@smabrukarlaget.no