412 Bokashi kjøkkenkompostering

Godkjent for 4–12 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal lære om hvordan de kan utnytte ressursene i sitt egen matavfall til å lage levende jord gjennom bokashimetoden. 

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hageeiere og alle som synes det er viktig å redusere mengden avfall som sendes vekk fra husholdningen. Ingen forkunnskap nødvendig.

Innhold

Tema

 • Hva er levende jord?
 • Fordelene med levende jord
 • Fordelene med kompost fremfor kunstgjødsel
 • De effektive mikroorganismene i bokashistrøet
 • Næringsstoffene i bokashijord, hva og mengde
 • Bokashi kjøkkenkompostering
 1. Oppsamling av matavfall
 2. Fermentering av matavfall
 3. Omdanning til jord
 • Hvordan få refusjon i renovasjonsavgiften?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Lenker

Bøker

 • Anette Hjerde: BOKASHI Kjøkkenkompost for alle
 • Stefan Sundström: Stefans lille svarte BOKASHI, BIOKULL OG BAKTERIER

Organisering og arbeidsmåter

Teori og praksis gjennom

 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Praktisk arbeid

Krav til lærer/instruktør

Kurset kan gjennomføres uten lærer/instruktør. Hvis kurset gjennomføres uten lærer bør en eller flere av gruppedeltakerne har teoretisk og/eller praktisk innsikt i bokashimetoden.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve eller eksamen.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.