411 Skinnfellkurs - søm av skinnfell

Godkjent for 4–30 timer  |  4–12 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet med kurset er at deltakerne skal kunne lære å sy skinnfeller alt fra 1 til 4 skinnsfell eller sitteunderlag med kantsøm. 

Trykking på skinnfell.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppe er alle, og det kreves ingen forkunnskap.

Innhold

1. samling (4 timer)

Teoretisk gjennomgang og praktisk info om kurset.

Utvelgelse av materialer og utstyr

Utvelgelse av skinn og forskjellige skinnkvaliteter.

Gjøre seg kjent med utstyr til bruk ved kurset.

2. samling (4 timer)

Skjæring og tilpassing av skinn og søm.

3. samling (4 timer)

Søm

4. samling (4 timer)

Fortsettelse søm, og tilskjæring av skinn for kantsøm, hverdagskant eller brudekant.

5. og 6. samling (8 timer)

Søm av hverdagskanter og brudekanter

7. samling (4 timer)

Trykkblokker og praktisk trykking på den ferdige sydde fellen.

Oppsummering av kurset.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Instruktør med kunnskap om emnet, og med kunnskap om litteratur og utstyr.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Instruktør må ha kjennskap til emnet søm av skinnfell og trykking på skinn.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve/ eksamen

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.