410 Grunnkurs NRH - Teoretisk del digitalt

Godkjent for 4-30 timer  |  4-30 deltakere

Mål, læringsmål

Grunnleggende opplæring i redning. Grunnleggende kjennskap til opplæring av hund og hundefører, og hva som kreves for å være med i den frivillige redningstjenesten.

Målgruppe og forkunnskaper

Nye hundeførere i Norske Redningshunder

Kursinnhold

Samling 1 (4 timer)
• Redningstjenesten i Norge
• Organisasjonen NRH - holdninger og ansvar
• Lavine, snø og snøskred.
Stikkord: Historikk, organisasjonens vedtekter og etiske retningslinjer. Vurdering av skredfare, vær, terreng og snø, riktig veivalg og søkeutstyr. Deltagerne skal bli kjent med krav og regler i godkjenningsprogrammet for Norske Redningshunder.

Samling 2 (11 timer)
Deltagerne skal bli kjent med krav og regler i godkjenningsprogrammet for Norske Redningshunder
• Brukshund opplæring
• Krav og regler
• Stell og pleie av hund
• Samband
Stikkord: Deltagerne blir undervist i hundens fysiske og mentale utvikling fra valp til voksen og kunne lære seg å gjøre bruk av hundens medfødt evner og adferd. Håndtering, foring, varme/kulde, vanlige sykdommer og førsthjelp på akutte skader på hund. Samband: Radiobølger, vedlikehold av radioen og ekspedisjon forskrifter.

Samling 3 (9 timer)
• Krav og regler NRH.
Stikkord: Deltagerne skal bli kjent med krav og regler i godkjenningsprogrammet for Norske Redningshunder, derav orientering og GPS bruk og krav. Deltagerne skal kunne kjenne til prinsippene for bekledning, varmetap, kroppens beskyttelses mekanismer og forskjellig former for bivuakk.

Arbeidsmåte

  • Forelesning
  • Gruppearbeid
  • Samtidig elektronisk kommunikasjon

Foredrag, gruppearbeid, oppgaver, og veiledning.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Utdannet godkjent hundefører og/eller instruktør fra Norske Redningshunder

Læringsressurser

Se innhold

Kvalifiserende/test/eksamen

Interne prøver

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.