410 Grunnkurs NRH - Teoretisk del digitalt

Godkjent for 4–30 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Grunnleggende opplæring i redning. Grunnleggende kjennskap til opplæring av hund og hundefører, og hva som kreves for å være med i den frivillige redningstjenesten.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Nye hundeførere i Norske Redningshunder

Innhold

Samling 1 (4 timer)
• Redningstjenesten i Norge
• Organisasjonen NRH - holdninger og ansvar
• Lavine, snø og snøskred.
Stikkord: Historikk, organisasjonens vedtekter og etiske retningslinjer. Vurdering av skredfare, vær, terreng og snø, riktig veivalg og søkeutstyr. Deltagerne skal bli kjent med krav og regler i godkjenningsprogrammet for Norske Redningshunder.

Samling 2 (11 timer)
Deltagerne skal bli kjent med krav og regler i godkjenningsprogrammet for Norske Redningshunder
• Brukshund opplæring
• Krav og regler
• Stell og pleie av hund
• Samband
Stikkord: Deltagerne blir undervist i hundens fysiske og mentale utvikling fra valp til voksen og kunne lære seg å gjøre bruk av hundens medfødt evner og adferd. Håndtering, foring, varme/kulde, vanlige sykdommer og førsthjelp på akutte skader på hund. Samband: Radiobølger, vedlikehold av radioen og ekspedisjon forskrifter.

Samling 3 (9 timer)
• Krav og regler NRH.
Stikkord: Deltagerne skal bli kjent med krav og regler i godkjenningsprogrammet for Norske Redningshunder, derav orientering og GPS bruk og krav. Deltagerne skal kunne kjenne til prinsippene for bekledning, varmetap, kroppens beskyttelses mekanismer og forskjellig former for bivuakk.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Se innhold

Organisering og arbeidsmåter

Foredrag, gruppearbeid, oppgaver, og veiledning. 

Krav til lærer/instruktør

Utdannet godkjent hundefører og/eller instruktør fra Norske Redningshunder

Avsluttende prøve/eksamen

Interne prøver

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.