409 Minikurs - Pelargoniums mangfold og trivsel

Godkjent for 4–20 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Pelargoniums forskjellige typer, vekstforhold, bruksområder.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle med interesse for planter

Ingen krav til forkunnskaper 

Innhold

Deltakerne skal lære om

-De forskjellige typene pelargonium
- Formering
- Vekstforhold: Lys, temperatur, fuktighet, vanning, gjødsling, jord, potting/ompotting
- Sykdom/skadedyr
- Blomsterform, fargekombinasjoner
- Overvintring
- Hagebesøk

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Forskjellige bøker om pelargonium
• Internettilgang
• Egnet elektronisk kommunikasjonsutstyr og programvare
• Plantejord, stiklinger og annet praktisk utstyr

Organisering og arbeidsmåter

Gruppearbeid, diskusjon, praktisk trening/arbeid
Møter/gruppearbeid/hagevandring

Studieplanen er laget med tanke på gjennomføring i en tid med strenge smittevernregler. 

Kurset kan gjennomføres, helt eller delvis, med samtidig elektronisk kommunikasjon.

Krav til lærer/instruktør

Erfaring med dyrking av pelargonium

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende eksamen

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.