409 Minikurs - Pelargoniums mangfold og trivsel

Godkjent for 4-20 timer  |  4-15 deltakere

Mål, læringsmål

Gi kunnskap om pelargoniums forskjellige typer, vekstforhold, bruksområder.

Målgruppe og forkunnskaper

Alle med interesse for planter.
Trenger ingen forkunnskaper

Kursinnhold

Deltakerne skal lære om

-De forskjellige typene pelargonium
- Formering
- Vekstforhold: Lys, temperatur, fuktighet, vanning, gjødsling, jord, potting/ompotting
- Sykdom/skadedyr
- Blomsterform, fargekombinasjoner
- Overvintring
- Hagebesøk

Arbeidsmåte

  • Gruppearbeid
  • Diskusjon
  • Praktisk trening/arbeid
  • Samtidig elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon, møter/gruppearbeid/hagevandring om smittesituasjonen tillater
Studieplanen er laget med tanke på gjennomføring i en tid med strenge smittevernregler. Kurset kan gjennomføres, helt eller delvis, med samtidig elektronisk kommunikasjon.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Erfaring med dyrking av pelargonium

Læringsressurser

Forskjellige bøker om pelargonium
• Internettilgang
• Egnet elektronisk kommunikasjonsutstyr og programvare
• Plantejord, stiklinger og annet praktisk utstyr

Kvalifiserende/test/eksamen

Ingen test/eksamen

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.