408 Minikurs - Dyrking og bruk av krydderurter

Godkjent for 4–30 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Få forståelse av hvilke krydderurter som egner seg for potter og eller i kjøkkenhagen. Stimulere til økt bruk av egne urter
Lære å blande urter til eget krydder.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle, ingen forkunnskaper nødvendig.

Innhold

-Forkultivering eller direkte såing
-Ettårige- og/eller flerårige krydderurter
-Krav til jord og vekstforhold
-Bruksområde
-Høsting, tørking
-Blande egen krydder

Om mulig utendørs møte/hagevandring i hager med krydderurter. Avslutte med blanding av eget krydder. Det beste er om deltakeren kan møtes, men om det ikke er mulig (smitteverntiltak etc) kan hver enkelt blande eget krydder etter veiledning digitalt.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Finnes mange forskjellige bøker om temaet urter.

Organisering og arbeidsmåter

Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid
Studiesirkel (delvis med lærer)
Samtidig elektronisk kommunikasjon

Krav til lærer/instruktør

Erfaring med krydderurter og blanding av krydder.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.