408 Minikurs - Dyrking og bruk av krydderurter

Godkjent for 4-30 timer  |  4-20 deltakere

Mål, læringsmål

Få forståelse av hvilke krydderurter som egner seg for potter og eller i kjøkkenhagen. Stimulere til økt bruk av egne urter
Lære å blande urter til eget krydder

Målgruppe og forkunnskaper

Alle
Ingen forkunnskaper

Kursinnhold

-Forkultivering eller direkte såing
-Ettårige- og/eller flerårige krydderurter
-Krav til jord og vekstforhold
-Bruksområde
-Høsting, tørking
-Blande egen krydder

Arbeidsmåte

  • Instruksjon med lærer
  • Gruppearbeid
  • Diskusjon
  • Praktisk trening/arbeid
  • Studiesirkel (delvis med lærer)
  • Samtidig elektronisk kommunikasjon

Hvis smittesituasjonen tillater ønskes utendørs møte/hagevandring i hager med krydderurter. Avslutte med blanding av eget krydder. Tillater smittesituasjonen det så møtes deltakerne til gruppearbeid, med mye smitte må hver enkelt blande eget krydder etter veiledning digitalt.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Erfaring med krydderurter og blanding av krydder.

Læringsressurser

Finnes mange forskjellige bøker om temaet urter.

Kvalifiserende/test/eksamen

Ingen test/eksamen

Eventuelle merknader

Ved stor oppslutning deles deltakerne inn i små grupper.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.