407 Minikurs - Dyrking av tomater

Godkjent for 4–20 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Øke interessen for å dyrke egne tomater
Få forståelse av hvilke sorter som egner seg for vårt ønske
Dyrking på friland og i drivhus

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle

Ingen krav til forkunnskaper

Innhold

-Hvor bestiller vi frø
-Informasjon om sorter for friland/drivhus
-Dyrking på friland
-Jord, gjødsel
-Krav til vekstforhold
-Sykdom, skadedyr

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Blogg om temaet
Diverse hagebøker

Organisering og arbeidsmåter

Veiledning med instruktør/lærer
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid
Samtidig elektronisk kommunikasjon
Hvis (smitte)situasjonen tillater er det god læring i hagebesøk hos erfarne tomatdyrkere

Krav til lærer/instruktør

Erfaring fra tomatdyrking

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.