407 Minikurs - Dyrking av tomater

Godkjent for 4-20 timer  |  4-20 deltakere

Mål, læringsmål

Øke interessen for å dyrke egne tomater
Få forståelse av hvilke sorter som egner seg for vårt ønske
Dyrking på friland og i drivhus

Målgruppe og forkunnskaper

Alle
Ingen forkunnskaper

Kursinnhold

-Hvor bestiller vi frø
-Informasjon om sorter for friland/drivhus
-Dyrking på friland
-Jord, gjødsel
-Krav til vekstforhold
-Sykdom, skadedyr

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Diskusjon
  • Praktisk trening/arbeid
  • Samtidig elektronisk kommunikasjon

Hvis smittesituasjonen tillater er det god læring i hagebesøk hos erfarne tomatdyrkere

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Erfaring fra tomatdyrking

Læringsressurser

Blogg om temaet
Diverse hagebøker

Kvalifiserende/test/eksamen

Ingen test/eksamen

Eventuelle merknader

For å etterkomme smittevernregler deles deltakerne opp i små grupper

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.