406 Minikurs - Løk i kjøkkenhagen

Godkjent for 4-20 timer  |  4-20 deltakere

Mål, læringsmål

Lære om de forskjellige sorter løk og hva de forskjellige krever for å oppnå optimal avling. Bli inspirert til å dyrke egen mat.

Målgruppe og forkunnskaper

Alle med interesse for å dyrke egen mat.
Ingen forkunnskaper

Kursinnhold

-Innføring i forskjellige løktyper
-Krav til jord, gjødsel og vekstforhold
-Sykdom/skadedyr
-Høsting og oppbevaring

Arbeidsmåte

  • Diskusjon
  • Praktisk trening/arbeid
  • Studiesirkel (uten lærer)
  • Samtidig elektronisk kommunikasjon

Digital studiesirkel, om smittesituasjonen tillater hagebesøk blir det studiesirkel uten lærer og praktisk arbeid.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Kunnskap fra egen kjøkkenhage

Læringsressurser

Diverse hagebøker

Kvalifiserende/test/eksamen

Ingen test/eksamen

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.