406 Minikurs - Løk i kjøkkenhagen

Godkjent for 4–20 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om de forskjellige sorter løk og hva de krever for å oppnå optimal avling. Bli inspirert til å dyrke egen mat.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle med interesse for å dyrke egen mat.
Ingen forkunnskaper

Innhold

-Innføring i forskjellige løktyper
-Krav til jord, gjødsel og vekstforhold
-Sykdom/skadedyr
-Høsting og oppbevaring

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Diverse hagebøker

Organisering og arbeidsmåter

Diskusjon
Praktisk trening/arbeid
Studiesirkel (uten lærer)
Samtidig elektronisk kommunikasjon

Hagebesøk om (smitte)situasjonen tillater det

Krav til lærer/instruktør

Kunnskap fra egen kjøkkenhage

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.