405 Beitebruk og rovvilt

Godkjent for 4-30 timer  |  4-20 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakerne skal kjenne til rammene for beitebruk i utmark og dagens rovviltforvaltning. De skal ha grunnlag for å forstå mulige konflikter lokalt og for å engasjere seg politisk i emnet.

Målgruppe og forkunnskaper

Bønder og andre med interesse for temaet.
Ingen forkunnskaper påkrevd.

Kursinnhold

Kurset tar utgangspunkt i den årlige nasjonale rovviltkonferansen (https://www.naturutvikling.no/). Konferansen for 2021 kan følges digitalt, men det er også mulig å bruke presentasjoner fra konferansene i etterkant. Konferanseinnleggene følges og diskuteres. Alternativt kan man benytte annet relevant materiell.

Arbeidsmåte

  • Forelesning
  • Diskusjon
  • Samtidig elektronisk kommunikasjon

A) Deltakelse i fysisk eller direktesendt konferanse, med tilhørende diskusjoner. I tillegg diskusjoner innad i gruppa om tema som er særlig relevant i eget område.

B) Gjennomgang av presentasjoner fra allerede avviklet konferanse. I tillegg diskusjoner innad i gruppa om tema som er særlig relevant i eget område.

Studieringen kan møtes fysisk og/eller digitalt.

Lenker til eksempler på kursprogram

https://www.naturutvikling.no/hjem

https://www.dropbox.com/s/vrpg1r3ncrxt7tu/Konferanseinvitasjon_rovvilt_beitedyr_samfunn_jan2021_13122020.pdf?dl=0

Læringsressurser

Se beskrivelser ovenfor

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.