404 Progresjonskurs naturlig sikret klatring

Godkjent for 18 timer  |  4–9 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakere skal bli tryggere på seg selv og sine egne ferdigheter innen naturlig sikret klatring og kunne dra på egne klatreturer etter endt kurs.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltakere som har litt erfaring med naturlig sikret klatring, men som trenger repetisjon eller ikke føler seg trygg nok på sine ferdigheter til å dra på egne klatreturer.

Innhold

Repetisjon av tulagsrutiner

Plassering av sikringsmidler

Forskjellige standplasser

Rappellering

Kommunikasjon

Klatring av naturlig sikrede ruter på 2-3 taulengder

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

https://www.bergenoghordalandturlag.no/aktiviteter/126689/889059/

Organisering og arbeidsmåter

Veiledning med instruktør/lærer
Praktisk trening/arbeid
Vektlegging av de ulike temaene i kurset vil tilpasses deltakernes nivå og forkunnskaper.

Krav til lærer/instruktør

Godkjent klatreinstruktør 1 lavland/høyfjell etter Norsk Fjellsportforums standard.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.