403 Kameratredning klatring

Godkjent for 18 timer  |  4–6 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å håndtere ulike metoder for kameratredning, i realistiske situasjoner på egne klatreturer.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset er for viderekomne klatrere, og de som ønsker å bli klatreinstruktører.

Deltaker må:
- ha minst 2 års erfaring med leding på naturlige sikringer ute i ulike områder
- ha generell god friluftserfaring
- være i stand til å ta ansvar for seg selv og andre under ulike vær- og føreforhold
- ha erfaring fra leding på naturlige sikringer, på ruter av grad 4.

Innhold

-Grunnleggende kameratredningsteori

-Avbinding av stand

-Frigjøring fra tau

-Atkomst til skadd taukamerat, klemknutegang

-Rappell med skadd (støtterappell, stabilisering, balanserappell)

-Nedfiring av skadd

-Heising (hjelpetalje, 1:3-talje (Z-talje))

-Førstehjelp

-Redningstjenesten, assistanse

-Situasjonsvurdering

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Klatrerboka, håndbok i klatring, utgitt av DNT Fjellsport.

Organisering og arbeidsmåter

Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Godkjente klatreinstruktører etter Norsk Fjellsportforums (NF) standard.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.