401 Hundefører på rådyrjakt

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal lære seg det grunnleggende for hundeførere ved rådyrjakt.
Deltakerne skal lære seg om sikkerhet og kommunikasjon som hundefører.
De skal lære seg å velge og benytte riktig kledsel og utstyr.
Deltakerne skal lære seg å lese sin egen hunds reaksjoner ved forskjellige spor

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeførere som ønsker å bli eller videreutvikle seg på området.
Det er en fordel hvis hundefører har tatt jegerprøven

Innhold

 • Regler for hvilke hunder som kan benyttes som løs på drevet halsende hund
 • Bekledning og hva man bør ha med seg
 • Bruk av GPS, WeHunt e.l. med utstyr for å se hvor hunden befinner seg samt jaktradio
 • Forberedelser og studering av terrenget. Vite hvor ev. utposterte jeger befinner seg.
 • Lære seg å lese hundens kroppsspråk
 • Øve på å gå med hund i bånd i terrenget
 • Lære seg å lese spor og tegn på rådyraktivitet i terrenget.
 • Få hunden til å søke ut og vente hvis hunden ikke får fot (finner ferskt spor)
 • Følge på i hundens spor hvis det blir uttak (hunden loser/bjeffer) etter å funnet ferskt spor
 • Kommunisere med de posterte jegerne via jaktradio. Holde disse orientert underveis.
 • Belønning av hund ved fallet
 • Råd til valg av våpen

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

- GPS med hundepeiler. Helst egen hund. Seler til hund.
- Jaktradio, kart over valdet/jaktområdet og kompass
- Multimediautstyr til teoretisk gjennomgang
- Egnet våpen for hundefører

Organisering og arbeidsmåter

Veiledning med instruktør/lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Valg av arbeidsmåte tilpasses deltakernes forkunnskaper og ferdigheter. Det bør ikke være mer enn 5 deltakere per instruktør under den praktiske gjennomføringen.

Krav til lærer/instruktør

Lærer/instruktør må være en erfaren hundefører og vedkommende må inneha pedagogiske kompetanse. Må kunne kjenne til mye av det aktuelle utstyret på markedet.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende test, men gjennomført kurs kan bidra til økt kompetanse som kan være nyttig f.eks hvis man ønsker å ta kurs og bli godkjent ettersøksekvipasje.

Utfyllende opplysninger

Kurset er utarbeidet av autorisert jegerprøveinstruktør René Jønnvoll og hundefører Roy Bye i oktober 2020.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.