400 Introduksjonskurs NRH

Godkjent for 4–10 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal lære hva det vil si å være hundefører, og hva som skal til for å bli hundefører i Norske Redningshunder.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeeiere som lurer på om frivillig redningstjeneste med hund kan være noe for dem.

Innhold

  • Hva er en redningshund
  • Hvor lang tid det tar å utdanne en redningshund
  • Generelt om godkjenningsprogrammet
  • Å ta vare på seg selv og hunden i all slags vær
  • Hvordan hunden motiveres til arbeid og hvordan de belønnes
  • Innsikt i hvilke elektroniske hjelpemidler NRH bruker

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Utstyret til hunden

Organisering og arbeidsmåter

Forelesning
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Hundefører i NRH

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen test eller eksamen.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.