399 Arbeidsgivere i landbruket

Godkjent for 4–8 timer  |  4–50 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi arbeidsgivere i landbruket en oversikt over de rettsreglene som gjelder i et arbeidsforhold, og verktøy til å følge dem.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Næringsutøvere i landbruket som bruker ansatt og/eller innleid arbeidskraft. Ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Innhold

 • Ansvar og plikter, både mot arbeidstaker og mot myndighetene.
 • Bruk av mellommann ved ansettelser. Sjekkpunkter og risikofaktorer.
 • Arbeidsavtaler, form og innhold. Inngåelse og oppsigelse.
 • Opplæring av arbeidstakere.
 • Reglene for avlønning. Time- vs. akkordlønn.
 • Arbeidstid. Gjennomsnittsberegning. Bruk av overtid.
 • Avtaleforhold og dokumentasjon.
 • Innkvartering, smittevern og hygiene.
 • Skatt, arbeidsgiveravgift, sykepenger, forsikring, OTP.
 • Arbeidsulykker, sykehusopphold, erstatning.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Presentasjoner i ppt-format

Organisering og arbeidsmåter


Instruksjon med lærer
Forelesning
Diskusjon

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.