394 Artsfiske

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om artsfiske gjennom innsikt i utstyr, agn, fiskeplasser og fisketeknikker
Få opp interessen for artsfiske
Rekruttering av nye medlemmer

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom og voksne

Innhold

Teori

  • Hvilket utstyr trenger du til div fiskemetoder
  • Hvilket agn og kroker til hvilken fisk
  • Fiskemetoder
  • Valg av fiskeplass
  • Takkelknyting

Praktisk fiske

  • Kystmeite
  • Kikkfiske med hodelykt
  • Vindusfiske

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Boka "Hekta på fiske"
Forfatter: Ole-Håkon Heier
Undertittel: Tips, utstyr og metode til over 100 norske arter
ISBN: 9788241911170

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Kurset kan gjennomføres inne med en teori del.
Den andre delen med praktisk fiske gjøres ute på fiskeplassen.
Et av målene er å få flest mulig til å starte med dette spennende fisket.

Krav til lærer/instruktør

God kunnskap og praktisk erfaring om emnet.

Utfyllende opplysninger

Studieplanen er utviklet i samarbeid med Kent Terje Stegavik, Trondheim JFF

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.