393 Minikurs - Kløvkurs med hest

Godkjent for 4–6 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Kjenne til hvordan en kløvsal er oppbygget og hvordan tilpasse denne
 • Bli i stand til å utøve en sikker og korrekt oppakning
 • Kjenne til vektbegrensinger og foreta justeringer underveis
 • Ha stram forsele ved bratt oppstigning og stram baksele ved nedstigning
 • Lære om hestens begrensinger , alder og tilvenning
 • Lære hvor viktig det er å ha god planlegging ved kløvturer i ukjent terreng

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hesteiere som ønsker å bruke hesten sin til kløving. Ingen spesielle forkunnskaper.

Innhold

 • Historikk
 • Gjennomgåelse av utstyr
 • Gjennomgåelser av momenter ved oppakning.
 • Praktisk øvelse med oppakning på hest(er), deltagere får tilbakemelding i fra i instruktør(er)
 • Evaluering .

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Kontakt utdanningsansvarlig i Foreningen Arbeidshesten (Jarle Johansen / jarle.johansen@tffk.no)

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Ha god erfaring med kløvsal og kløving.

Avsluttende prøve/eksamen

Nei

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.